TMA4265 Stokastisk modellering (høsten 2021)

Emnet går i Blackboard. Du kan se deler av innholdet med gjestetilgang ved å bruke lenke.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2020
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Geir-Arne Fuglstad hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2021-09-02, Geir-Arne Fuglstad