Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4230:2016v:material [2016-05-12]
franzl
tma4230:2016v:material [2016-05-12] (nåværende versjon)
franzl
Linje 5: Linje 5:
 | week 5  | Chapter 3 in Bowers & Kalton ​   |  natural embedding, the adjoint of an operator, Volterra operator (Section 3.6.), Construction of new Banach spaces from old (Section 3.7.) Direct sum, quotient space, Calkin algebra ​                                                                                                             | | week 5  | Chapter 3 in Bowers & Kalton ​   |  natural embedding, the adjoint of an operator, Volterra operator (Section 3.6.), Construction of new Banach spaces from old (Section 3.7.) Direct sum, quotient space, Calkin algebra ​                                                                                                             |
 | week 6  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Baire category theorem and some of its variants as described in the book                                                                                                                                                                                                                            | | week 6  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Baire category theorem and some of its variants as described in the book                                                                                                                                                                                                                            |
-| week 7  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Open mappging theorem, closed graph theorem, uniform boundedness principle, Banach-Steinhaus theorem, divergent Fourier series via Banach-Steinhaus,​ Hellinger-Toeplitz {{:​tma4230:​2016v:​thebigtheorems.pdf|Supplement}}theorem ​                                                                                                                    |+| week 7  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Open mappging theorem, closed graph theorem, uniform boundedness principle, Banach-Steinhaus theorem, divergent Fourier series via Banach-Steinhaus,​ Hellinger-Toeplitz ​theorem ​{{:​tma4230:​2016v:​thebigtheorems.pdf|Supplement}} ​                                                                                                                  ​|
 | week 8  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Bounded inverse theorem, Riemann-Lebesgue Lemma, Closed Range Theorem (not in the book). ​                                                                                                                                                                                                           | | week 8  | Chapter 4 in Bowers & Kalton ​   | Bounded inverse theorem, Riemann-Lebesgue Lemma, Closed Range Theorem (not in the book). ​                                                                                                                                                                                                           |
 | week 9  | Chapter 4 and 5 in Bowers & Kalton ​   | Projections in Banach spaces, complemented subspaces, Basic notions of topology and topological vector, weak topology spaces ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | week 9  | Chapter 4 and 5 in Bowers & Kalton ​   | Projections in Banach spaces, complemented subspaces, Basic notions of topology and topological vector, weak topology spaces ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
2016-05-12, Franz Luef