TMA4130, Matematikk 4N, høsten 2012

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Innhold

Beskjeder

 • 3. januar 2013: Resultatene er levert til den akademiske kontoret.
 • 3. desember 2012: Løsningsforslag til TMA4130, Desember 2012. Det vil være en annonsering på denne siden når sensuren er klar (sensurdato er 3. januar 2013).
 • 29. november 2012: Romplassering på eksamen finner du her. Eksamenstiden er 09.00 - 13.00. Dersom flere rom er oppgitt på din eksamen, vil du finne ditt rom på Studentweb.
 • 25. november 2012: Det vil væert kontortid for å svaere på spørsmål om alle emner studert i Matte 4N. Tid: 14:15-16:00, 27. og 28. november, sted: kontor 934, Sentralbygg 2. (Faglærer er opptatt hele fredag 30. november.)
 • 22. november 2012: Les avsnittet om eksamensinformasjon svært nøye! For English-speakers: Read the section on information about the exam very carefully! The page on instructions for examinees is in Norwegian. Some pieces of important information are provided below in English translation.
 • 22. november 2012: Det vil være en formelliste som følger med eksamen. Denne listen er lagt ut under Eksamensinformasjon.
 • 20. november 2012: Kun de med for få godkjente øvinger kan levere øving 13. Innleveringsfrist er 23. november, kl 09:00!
 • 16. november 2012: Oppdatert pensumliste er nå lagt ut.
 • 12. november 2012: Det vil bli arrangert spørretime i forkant av eksamen: på tirsdag 27. november, kl. 08:15-10:00 og torsdag 29. november kl. 10:15-12:00 i auditorium F1.
 • 9. november 2012: Her er et notat om Heuns metode for system av førsteordens ODE. OBS! Heuns metode for systemer er i pensum.
 • 23. oktober 2012: Vennligst formidle din meldinger/meninger til referansegruppen!
 • 12. oktober 2012: Vennglist se notat om "normal forms for PDEs" (dette materialet er ikke godt forklart i Kreyszig). Dette notat er lagt ut under Notater.
 • 8. oktober 2012: Å regne gamle eksamensoppgaver er veldig god trening for eksamen. Gamle eksamener er nå lagt ut.
 • 22. september 2012: Hvis du så på øving 5 før 11:30 den 21. september, så bør du se på den igjen. Det er en korreksjon i oppgave 1.
 • 14. september 2012: Øving 4 vil komme ut litt senere enn vanlig.
 • 14. september 2012: Vennligst formidle din meldinger/meninger til referansegruppen!
 • 13. september 2012: Vennligst se notat om inverse Laplace-transformasjonen (dette materialet er ikke i Kreyszig, men er viktig). Dette notat er lagt ut under Notater.
 • 3. september 2012: Innlevering skal skje i 3. etg i Nordre Lavblokk, i hyller merket med "Matematikk 4N" og gruppenummer. OBS: Hyllene for de ulike gruppene er ikke plassert sammen.
 • 27. august 2012: Øving 1 er nå lagt ut under Øvinger.
  Referensegruppen trenger folk! Det hadde vært bra å ha minst en student per program.
 • 21. august 2012: Første forelesning blir i auditorium F1.

Kursinformasjon

Forelesninger

 • Tirsdag 8:15-10:00
 • Fredag 8:15-10:00

Faglærer

Overstudass

 • Erik Makino Bakken, erikmaki[snabel-a]math.ntnu.no

Øving (u. 35-47)

Øvinger

Generelt

 • Dere kan sjekke antall godkjente øvinger her
 • Det vil bli gitt 12 øvinger i løpet av semesteret. Det kreves 8 godkjente øvinger for å få adgang til å ta eksamen.
 • Øvingene legges ut her hver uke fredag kveld.
 • I påfølgende uke blir det veiledning. Siste frist for innlevering er onsdag kl. 12:00 uka deretter.
 • For at en øving som er innlevert innen tidsfristen skal bli godkjent er det å forvente at man har virkelig prøvd på de aller fleste oppgavene. Videre anbefales det på det sterkeste at dere gjør alle øvingene.

Gruppeinndeling

 • Dere finner gruppen deres her. For MTMART ble det gjort noen endringer fra øving 1 til øving 2, men nå er alt i orden, så det vil antakeligvis ikke komme flere endringer.
Tid Sted Planlagt for Gruppe Studentassistent e-post
Onsdag 12:15-14:00 K27 MTNANO 1 Mari Reidulff reidulff[snabel-a]stud.ntnu.no
Onsdag 15:15-17:00 S24 MTMART 11 Kristoffer Skogen Raa krr[snabel-a]stud.ntnu.no
B22 MTMART 12 Ian Muri ian.d.muri[snabel-a]gmail.com
B23 MTMART 13 Erik Bakken erikmaki[snabel-a]math.ntnu.no
B21 MTMART 17 Silje Mork Hamre siljham[snabel-a]stud.ntnu.no
Torsdag 10:15-12:00 KJL23 MTIØT 14 Erik Askheim Hjørnevik erikaskh[snabel-a]gmail.com
KJL22 MTIØT 15 Kristian Selvag krisse[snabel-a]stud.ntnu.no
Torsdag 13:15-15:00 S21 MTPROD 2 Thomas Arnulf thomaar[snabel-a]stud.ntnu.no
S23 MTPROD 4 Knut Jøssang knutjos[snabel-a]stud.ntnu.no
KJL22 MTPROD 3 Alexander Hanssen alexahan[snabel-a]stud.ntnu.no
S22 MTPROD 5 Geir Midgar Fiksdal geirmidg[snabel-a]stud.ntnu.no
KJL21 MTPROD 6 Ole Daniel Nitter ole.daniel.nitter[snabel-a]gmail.com
S24 MTPROD
Torsdag 16:15-18:00 EL Rom G012 MTENERG 9 Tore Stang torestan[snabel-a]stud.ntnu.no
EL Rom G038 MTENERG 8 Håkon Line hakonbar[snabel-a]stud.ntnu.no
EL Rom G026 MTENERG 7 Camilla Espedal camilla.espedal[snabel-a]gmail.com
EL Rom G022 MTENERG 10 Hanne Støylen hannstoy[snabel-a]stud.ntnu.no
EL Rom G034 MTENERG 16 Henrik Kirkeby henriki[snabel-a]stud.ntnu.no

Lærebok, notater og nyttig informasjon

 • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics (10. utgave)

Notater

Nyttig informasjon

 • TMA4130 er på Facebook (takk til Eivind Grøstad) ! Lenke til Facebook-siden:matte4n.ntnuer.no.
 • Her er en interessant video (The Science and Mathematics of Sound, Frequency and Pitch) om sammenhengen mellom musikk og Fourierrekker (takk til Arne Lindefjeld).

Pensumliste

Kapitlene i den 9. utgaven av Kreyszig er gitt nedenfor i kursiv.

 • Laplace-transformasjon: kap. 6.1-6.6 (untatt "Special linear ODEs with variable coefficients"), 6.7
 • Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjon: kap. 11.1, 11.2 (11.2 og 11.3 av Kreyszig 9. utgave), 11.4 (11.6 av Kreyszig 9. utgave), 11.6, 11.7, 11.9 (fram til s.526, eller s.522 i Kreyszig 9. utgave)
 • Partielle differensiallikningar: kap. 12.1-12.3, 12.4+Notat 2, 12.6 (12.5 av Kreyszig 9. utgave)
 • Generelle numeriske metodar: kap. 19.1, 19.2+ Notat 3, 19.3 (fram til s.812, eller s.803 i Kreyszig 9. utgave), 19.5 (fram til s.831, eller s.824 i Kreyszig 9. utgave)
 • Numerisk lineær algebra: kap. 20.1-20.3 20.1, 20.3
 • Numerisk metodar for ordinære og partielle differensiallikningar: kap. 21.1 (unntatt Backward-Euler- og RKF-metodar, s.903-907, eller s.894-897 i Kreysig 9. utgave), 21.3 (untatt RKN-metodar s.916, eller s.906 i Kreyszig 9. utgave fram til s.914, eller s.904 i Kreyszig 9.), Heuns metode (se notat), 21.4 (unntatt ADI-metoden, s.925-927, eller s.914-916 i Kreyszig 9. utgave), 21.6

Eksamensinformasjon

Eksamensdato er 01. desember 2012, kl. 09:00-13:00

Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)

 • Bestemt enkel kalkulator (CITIZEN SR-270X eller HP30S)
 • Matematisk formelsamling (Rottmann)
 • Denne listen følger med eksamensoppgavene. Den finnes også på nynorsk og engelsk.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

 • Skrive navnet ditt
 • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
 • Markere tekst ved understreking/overstreking

English translation: Using your own notes is not allowed. This means that you cannot have any annotations in your formula book (Rottmann). You can however:

 • Write your name,
 • Dog-ear or tag pages (without any lettering),
 • Mark text by underlining or highlighting

in your formula book.

Se forøvrig instruks for ekamenskandidater.

Å regne gamle eksamensoppgaver er veldig god trening for eksamen. Det anbefales at dere regner hele eksamenssettet før dere eventuelt ser på løsningsforslaget.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2006 pdfpdf
Høsten 2006 pdfpdf
Høsten 2007 pdfpdf
Våren 2008 pdfpdf
Høsten 2008 pdfpdf
Sommeren 2009pdfpdf
Høsten 2009 pdfpdf
Sommeren 2010pdfpdf
Høsten 2010 pdfpdf
Våren 2011 pdfpdf

Forelesningsplan

(tentativ)

Uke Kapittel
34 6.1, 6.2 1
35 6.3-6.5 2
36 6.6, 6.7, 11.1 3
37 11.2 11.3 (11.2, 11.3 av Kreysig 9. utgave) 4
38 11.4 (11.6 av Kreysig 9. utgave), 11.6 11.7 5
39 11.7, 11.9 6
40 12.1-12.4 7
41 12.5, 12.6 (12.5 av Kreysig 9. utgave) 8
42 12.6 (12.5 av Kreyszig 9. utgave), 19.1, 19.2 9
43 19.2, 19.3, 19.5 10
44 19.5, 20.1, 20.3 11
45 21.1, 21.3 12
46 21.4, 21.6 13
47 Repetisjon/Eksamensoppgaver 14

Referansegruppe

 • Marianne Bathen * (MTNANO), mariaeba[snabel-a]stud.ntnu.no
 • Gaute S. Bjørnsen (MTMART), gautesje[snabel-a]stud.ntnu.no
 • Eivind Grøstad (MTENERG), eivigro[snabel-a]stud.ntnu.no
 • Maria Nørgaard (MTIØT), mariacno[snabel-a]stud.ntnu.no
 • Akul Viswanathan (MTPROD), akul[snabel-a]stud.ntnu.no

* Marianne Bathen vil representere studenter som ikke er i MTMART, MTENERG, MTIØT, MTPROD.


2013-08-19, Yurii Lyubarskii