TMA4122 Matematikk 4M - Høsten 2009

Meldinger

14/12 Eksamensoppgaven med løsningsforslag er nå lagt ut. Formelarket som var vedlagt eksamen er å finne her.
04/12 Det har blitt gjort en liten endring på formelarket som legges ved eksamen. Ny versjon er å finne på eksamensinformasjonssiden.
01/12 Formelarket som legges ved eksamen er nå lagt ut på eksamensinformasjonssiden.
20/11 MERK: NY TID! Det blir spørretime på tirsdag den 8. desember kl 14:15-16:00 i R1 i Realfagbygget.
19/11 I dagens forelesning repeterte vi Fouriertransformasjon og diverse numeriske metoder.
16/11 I dagens forelesning repeterte vi Fouriertransformasjon og løsning av partielle differensialligninger.
12/11 I dagens forelesning repeterte vi Fourierrekker og gikk gjennom deler av en tidligere eksamensoppgave.
07/11 Det blir gjennomgang av noen gamle eksamensoppgaver på mandag 09/11.
06/11 Nå er øving 13 lagt ut. Kun de som har færre enn 8 godkjente øvinger etter at de 12 ordinære øvingene er levert inn og registrert skal levere øving 13, men det anbefales at alle gjør øvingen. Løsningsforslaget vil bli lagt ut når eksamen nærmer seg. Denne øvingen skal leveres på vanlig sted innen 23. november klokken 14.00. Det blir ikke veiledning på denne øvingen.
05/11 I dagens forelesning diskuterte vi numerisk løsning av Poissonproblemet (21.4), samt numerisk løsning av den tidsavhengige diffusjonsligningen (21.6). Her er Matlabfilene vi brukte: solvePoissonSystem.m , discretePoissonSystem.m, solvePoissonGS.m.
02/11 I dagens forelesning diskuterte vi numerisk løsning av Poissonproblemet (21.4).
29/10 I dagens forelesning diskuterte vi stabilitet i forbindelse med numerisk løsning av ordinære differensialligninger, samt litt om løsning av stive systemer (21.1-21-3). Vi startet også avsnitt 21.4 som diskuterer numerisk løsning av partielle differsialligninger med fokus på Laplace og Poisson ligningene.
26/10 I dagens forelesning diskuterte vi flerskrittsmetoder (21.2) og litt om systemer (21.3). Her er Matlabfilene vi brukte: testAB3.m , svingesystemEF.m .
22/10 I dagens forelesning diskuterte vi numerisk løsning av ordinære differensialligniger, spesielt forskjellen mellom eksplisitte og implisitte metoder (20.1), litt om stabilitet, og litt om flerskrittsmetoder (21.2).
19/10 I dagens forelesning diskuterte vi numerisk løsning av ordinære differensialligninger med fokus på Eulers metode (første orden), Heuns metode (andre orden) og den klassiske fjerdeordens Runge-Kutta metoden (se avsnitt 21.1). Matlabfilene vi brukte: ( testODE.m, testEF.m, testHEUN.m, testRK4.m, fode.m, exactsolution.m, plotexactsolution.m ).
15/10 I dagens forelesning diskuterte vi løsning av systemer av ikkelineære ligninger vha Newtoniterasjon; se slides fra forelesningen.
12/10 Idag diskuterte vi illkondisjonerte ligningssystemer, vektornormer og matrisenormer (20.4). Vi studerte i detalj et spesifikt ligningssystem som illustrerte alle disse begrepene.
08/10 Idag diskuterte vi iterative metoder med fokus på Gauss-Seidel og Jacobiiterasjon (20.3). Vi gikk også gjennom en matlabfunksjon som implementerer Gauss-Seidel på et 4x4-system. Prøv gjerne denne funksjonen ( gs.m ).
05/10 I dag diskuterte vi Gausseliminasjon (20.1) og LU-faktorisering (20.2; fram til Cholesky-faktorisering)
01/10 Idag diskuterte vi numerisk integrasjon ved hjelp av Simpsons metode. Vi gjennomgikk også en implementering av denne metoden i MATLAB og diskuterte i detalj ett spesielt eksempel. Prøv gjerne ut de tre matlabfilene som vi gjennomgikk ( integrand.m, simpson.m, errorsimpson.m ).
28/9 Idag diskuterte vi kort de viktigste egenskapene til tredjegrads splines (19.4). Vi diskuterte også numerisk integrasjon, spesielt rektangelmetoden og trapesmetoden (19.5). På torsdag fortsetter vi med Simpsons metode (19.5).
24/9 I dagens forelesning diskuterte vi interpolasjon vha dividerte differenser (19.3; til "Equal spacing…" s. 804 i K9)
21/9 I dagens forelesning diskuterte vi Lagrangeinterpolasjon (19.3).
17/9 I dagens forelesning diskuterte vi løsning av ikkelineære ligninger vha Newtoniterasjon (19.2); se slides fra forelesningen.
14/9 I dagens forelesning diskuterte vi representasjon av flyttall og heltall (19.1), samt fikspunktiterasjon (19.2).
13/9 Noen skrivefeil ble rettet i øving 4.
10/9 I dagens forelesning diskuterte vi Fourier transformasjon (11.9) og varmeledningsligningen (12.6)
07/9 I mandagens forelesning diskuterte vi varmeledningsligningen (12.5) og Fourier transformasjon (11.9).
03/9 Referansegruppen i dette faget er nå klar (se under "Referansegruppe").
03/9 I dagens forelesning diskuterte vi løsning av bølgeligningen (12.3) og varmeledningsligningen (12.5).
02/9 Nå er løsningsforslaget til den første øvingen lagt ut.
31/8 I mandagens forelesning diskuterte vi Fourier integral (11.7) og løsning av partielle differensialligninger (kapittel 12). Vi har startet på avsnitt 12.3 og vil fortsette med dette avsnittet på torsdag. En ting til: kan noen fra IØT melde seg som representant til referansegruppen i faget? Mange takk.
27/8 Det skal etableres en referansegruppe i faget. Det mangler en representant fra IØT og en fra IVT-IKT. Vær vennlig og kontakt faglærer hvis det er noen som kan tenke seg å påta seg denne rollen. Takk.
27/8 I dagens forelesning diskuterte vi approksimasjon ved bruk av trigonometriske polynom (11.6).
25/8 I mandagens forelesning diskuterte vi komplekse Fourierrekker (11.4) og svingesystemer (11.5).
24/8 Det har skjedd noen endringer på øvingsgruppene til MTBYGG. Sjekk hvilke endringer som har blitt gjort her.
20/8 I dagens forelesning fortsatte vi diskusjonen av Fourierrekker; se kap. 11.1-11.3.
18/8 Øving 1 er nå lagt ut. Veiledning blir tirsdag og onsdag i neste uke.
17/8 I den første forelesningen diskuterte vi Fourierrekker; se kap 11.1. Neste forelesning er torsdag 20/8 kl 08:15-10:00 i R1.
10/8 Undervisningen starter i uke 34, øvingsundervisningen i uke 35. Første forelesning er mandag 17/8 kl. 08:15–10:00 i R2. Læreboka er E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave.
2009-12-14, Siri-Malen Høynes