Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4115:2019v:semesterplan [2019-02-13]
tjerands
tma4115:2019v:semesterplan [2019-05-06] (nåværende versjon)
patrygsl [Tabell]
Linje 4: Linje 4:
  
  
-^  Uke  ^ Tema (notater) ​                                                                                                                                                                                                ​^ Bok                    ^ Innleveringer ​                                                                                      ​^ **Maple TA**                                 ^ **Øvinger** ​                                                                                                                                          ​+^  Uke  ^ Tema (notater) ​                                                                                                                                                                                                            ​^ Bok                   ​^ Innleveringer ​                                                                                       ^ **Maple TA**                                 ^ **Øvinger** ​                                                                                                                                            ​
-^  2    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​00-introduksjon-19.pdf|Introduksjon]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​01-lineare-likningssystemer-19.pdf|gausseliminasjon ]]  | L 1.1-1.3 ​                                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|09.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|Øving 1]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf01.pdf|LF 1]]  +^  2    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​00-introduksjon-19.pdf|Introduksjon]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​01-lineare-likningssystemer-19.pdf|gausseliminasjon ]]              | L 1.1-1.3 ​            ​                                                                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|09.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|Øving 1]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf01.pdf|LF 1]]    
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  3    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​02-komplekse-tall-19.pdf|Komplekse tall]] ​                                                                                                              ​| S 1.1-1.5 ​                                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|14.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|Øving 2]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf02.pdf|LF 2]]  +^  3    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​02-komplekse-tall-19.pdf|Komplekse tall]] ​                                                                                                                          ​| S 1.1-1.5 ​            ​                                                                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|14.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|Øving 2]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf02.pdf|LF 2]]    
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  4    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​03-vektor-og-matriselikninger-19.pdf|Vektorligninger]] ​                                                                                                 | L 1.3-1.6. ​            ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering01.pdf|Innlevering 1 (25. jan)]]  | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|21.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|Øving 3]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf03.pdf|LF 3]]  +^  4    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​03-vektor-og-matriselikninger-19.pdf|Vektorligninger]] ​                                                                                                             | L 1.3-1.6. ​           | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering01.pdf|Innlevering 1]]             ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|21.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|Øving 3]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf03.pdf|LF 3]]    
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  5    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​04-matriser-19.pdf|Matriser]] ​                                                                                                                          ​| L 2.1-2.3 ​                                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|28.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|Øving 4]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf04.pdf|LF 4]]  +^  5    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​04-matriser-19.pdf|Matriser]] ​                                                                                                                                      ​| L 2.1-2.3 ​            ​                                                                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|28.01.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|Øving 4]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf04.pdf|LF 4]]    
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  6    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​05-linear-uavhengighet-19.pdf|Lineær uavhengighet]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​06-determinanter-19.pdf|determinanter]] ​  ​| L 1.7, L 3.1-3.3 ​      ​                                                                                                    ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|Øving 5]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf05.pdf|LF 5]]  +^  6    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​05-linear-uavhengighet-19.pdf|Lineær uavhengighet]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​06-determinanter-19.pdf|determinanter]] ​              ​| L 1.7, L 3.1-3.3 ​                                                                                                          | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|Øving 5]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf05.pdf|LF 5]]    
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  7    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​07-vektorrom-19.pdf|Vektorrom]] ​                                                                                                                        ​| L 4.1-4.6 ​             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering02.pdf|Innlevering 2 (15. feb)]] ​ | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|Øving 6]]                                                                          +^  7    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​07-vektorrom-19.pdf|Vektorrom]] ​                                                                                                                                    ​| L 4.1-4.6 ​            ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering02.pdf|Innlevering 2 (15. feb)]] ​  ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|Øving 6]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf06.pdf|LF 6]]    ​
-^  8    | Lineærtransformasjoner ​                                                                                                                                                                                        ​| L 1.8-1.9, 4.7         ​                                                                                                    ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.02.19]] ​ |                                                                                                                                                   ​+^  8    ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​08-lineartransformasjoner-19.pdf|Lineærtransformasjoner]]                                                                                                           | L 1.8-1.9, 4.7                                                                                                             | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|Øving 7]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf07.pdf|LF 7]]    ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  9    | Egenverdier og egenvektorer ​                                                                                                                                                                                    L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5  | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                  ​+^  9    ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​09-egenverdier-og-egenvektorer-19.pdf|Egenverdier og egenvektorer]]                                                                                                 | L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5  |                                                                                                      | :::                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving08.pdf|Øving 8]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf08.pdf|LF 8]]    ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.02.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.02.19]] ​ | :::                                                                                                                                                     ​
-^  10   | Diagonalisering ​                                                                                                                                                                                               | L 5.3, 7.1             ​| Innlevering 3 (8. mars)                                                                             ​| :::                                          |                                                                                                                                                       ​+^  10   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​10-diagonalisering-19.pdf|Diagonalisering]]                                                                                                                         | L 5.3, 7.1            | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering03.pdf|Innlevering 3 (8. mars)]]   | :::                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving09.pdf|Øving 9]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf09.pdf|LF 9]]    ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​                                                                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                     ​
-^  11   | Projeksjon ​                                                                                                                                                                                                    ​| L 6.1-6.4 ​                                                                                                                 ​| :::                                          |                                                                                                                                                       ​+^  11   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​11-projeksjon-19.pdf|Projeksjon]]                                                                                                                                   | L 6.1-6.4 ​            ​:::                                                                                                  ​| :::                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving10.pdf|Øving 10]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf10.pdf|LF 10]]  ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                     ​
-^  12   | Anvendelser ​                                                                                                                                                                                                                          | :::                                                                                                 ​| :::                                          ​                                                                                                                                                  ​+^  12   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​12-anvendelser-19.pdf|Anvendelser]]                                                                                                                                 | L 6.5, 4.9            ​                                                                                                     | :::                                          [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving11.pdf|Øving 11]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf11.pdf|LF 11]]  ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                     ​
-^  13   | System av differensiallikninger ​                                                                                                                                                                               | L 5.7                                                                                                                      ​| :::                                          |                                                                                                                                                       ​+^  13   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​13-system-19.pdf|System av differensiallikninger ​og andre ordens differensialligninger ]]                                                                           | L 5.7, P 4.1-4.7 ​     ​                                                                                                     | :::                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving12.pdf|Øving 12]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf12.pdf|LF 12]]  ​
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                     ​
-^  14   ​| ​Andre ordens differensiallikninger ​                                                                                                                                                                            P 4.1-4.7              ​| Innlevering 4 (5. april) ​                                                                           | :::                                          |                                                                                                                                                       ​+^  14   ​| ​:::                                                                                                                                                                                                                        ​:::                   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering04.pdf|Innlevering 4 (5. april)]]  ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                     
-| :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 ​| :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​+| :::   | :::                                                                                                                                                                                                                        | :::                   ​| :::                                                                                                  | :::                                          | :::                                                                                                                                                     ​
-^  15   ​| ​Oppsummering ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​|                                              |                                                                                                                                                       ​|+^  15   ​| ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​eks1.pdf|Eksempeleksamen 1]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​eks2.pdf|Eksempeleksamen 2]] (andre del av oppgave 3 er ikke pensum lengre) ​ |                       | [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4110-v19| Plenumsregninger (video)]] ​      |                                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​lf_eks1.pdf|LF1]] og [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​lf_eks2.pdf|LF2]] ​   | 
 + 
 + 
 +**Endringer:​** 
 +  * Eksempel 11.29 i kapittel 11 er rettet.
2019-02-13, Tjerand Silde