Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4115:2019v:semesterplan [2019-02-13]
tjerands
tma4115:2019v:semesterplan [2019-02-18] (nåværende versjon)
patrygsl [Tabell]
Linje 17: Linje 17:
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   |
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   |
-^  7    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​07-vektorrom-19.pdf|Vektorrom]] ​                                                                                                                        | L 4.1-4.6 ​             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering02.pdf|Innlevering 2 (15. feb)]] ​ | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|Øving 6]]                                                                          +^  7    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​07-vektorrom-19.pdf|Vektorrom]] ​                                                                                                                        | L 4.1-4.6 ​             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering02.pdf|Innlevering 2 (15. feb)]] ​ | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|Øving 6]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​lf06.pdf|LF 6]]  ​
-^  8    | Lineærtransformasjoner ​                                                                                                                                                                                        ​| L 1.8-1.9, 4.7         ​| ​                                                                                                    | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.02.19]] ​ |                                                                                                                                                   ​|+^  8    ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​notater/​08-lineartransformasjoner-19.pdf|Lineærtransformasjoner]]                                                                                               | L 1.8-1.9, 4.7         ​| ​                                                                                                    | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.02.19]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|Øving 7]]                                                                          ​|
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   |
-^  9    | Egenverdier og egenvektorer ​                                                                                                                                                                                   |  L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5  | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                  |+^  9    | Egenverdier og egenvektorer ​                                                                                                                                                                                   |  L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5  | :::                                                                                                 | :::                                          | :::                                                                                                                                                   ​|
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.02.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|25.02.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   |
-^  10   | Diagonalisering ​                                                                                                                                                                                               | L 5.3, 7.1             | Innlevering 3 (8. mars)                                                                             ​| :::                                          |                                                                                                                                                       |+^  10   | Diagonalisering ​                                                                                                                                                                                               | L 5.3, 7.1             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4115/​2019v/​ovinger/​innlevering03.pdf|Innlevering 3 (8. mars)]]  ​| :::                                          |                                                                                                                                                       |
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|04.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   |
 ^  11   | Projeksjon ​                                                                                                                                                                                                    | L 6.1-6.4 ​             |                                                                                                     | :::                                          |                                                                                                                                                       | ^  11   | Projeksjon ​                                                                                                                                                                                                    | L 6.1-6.4 ​             |                                                                                                     | :::                                          |                                                                                                                                                       |
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|11.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   |
-^  12   | Anvendelser ​                                                                                                                                                                                                   |                        | :::                                                                                                 | :::                                          |                                                                                                                                                   ​|+^  12   | Anvendelser ​                                                                                                                                                                                                   |                        | :::                                                                                                 | :::                                          |                                                                                                                                                       ​|
 | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   | | :::   | :::                                                                                                                                                                                                            | :::                    | :::                                                                                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|18.03.19]] ​ | :::                                                                                                                                                   |
 ^  13   | System av differensiallikninger ​                                                                                                                                                                               | L 5.7                  |                                                                                                     | :::                                          |                                                                                                                                                       | ^  13   | System av differensiallikninger ​                                                                                                                                                                               | L 5.7                  |                                                                                                     | :::                                          |                                                                                                                                                       |
2019-02-13, Tjerand Silde