Semesterplan

Uke Tema (notater) Bok Innleveringer Maple TA Øvinger
2 Introduksjon og gausseliminasjon L 1.1-1.3 Maple TA
3 Komplekse tall S 1.1-1.5 Maple TA
4 Vektorligninger L 1.3-1.6. Innlevering 1 Maple TA
5 Matriser L 2.1-2.3 Maple TA
6 Lineær uavhengighet og determinanter L 1.7, L 3.1-3.3 Maple TA
7 Vektorrom L 4.1-4.6 Innlevering 2 Maple TA
8 Lineærtransformasjoner Maple TA
9 Egenverdier og egenvektorer L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
Maple TA
10 Diagonalisering L 5.3, 7.1 Innlevering 3
Maple TA
11 Projeksjon L 6.1-6.4
Maple TA
12 Anvendelser L 6.5, 4.9
Maple TA
13 v differensiallikninger og andre ordens differensialligninger L 5.7, P 4.1-4.7
Maple TA
14 Innlevering 4
15 Repitisjon Plenumsregninger (video)

Endringer:

  • Eksempel 11.29 i kapittel 11 er rettet.
2019-12-12, Tjerand Silde