ST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer (våren 2018)

Overview outside Blackboard:

For hand in of exercises – go to Blackboard.

Emnet går i Blackboard.

For å få full tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Bob O'Hara hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2018-04-23, Mette Langaas