ST1201 Statistiske Metoder

Emnet går i Blackboard.

For å få full tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Andrea Riebler hvis du fremdeles ikke har tilgang.

Melding: Det blir dessverre ikke forelesning i ST1201 tirsdag 21. august, fordi jeg er bortreist.

Vi skal i stedet bruke mandag 20. august klokka 14:15-16:00 F3 Gamle Fysikk for den første forelesningen.

2018-08-13, Andrea Riebler