RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk (høsten 2019)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2019
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Eivind Kaspersen hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2021-06-22, Torstein Fiskvik