Timeplan-eksempel

Dokumentasjon: Hvordan lager jeg timeplaner?

Farger: blue, ntnu1, ntnu2, ntnu3, innsida1, innsida2, innsida3, black, darkgrey, lightgrey.

<schedule UKE 33>

<daytitles>Mandag 13/8 | Tirsdag 14/8 | Onsdag 15/8 | Torsdag 16/8 | Fredag 17/8</daytitles>
<timeslots>08:15 - 09:45 | 10:00 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 14:00 | 14:15 - 16:00 | 16:00 - 18:00</timeslots>
<entry day:Mo start:0 end:4>Fakultetsdag (med gruppeinndeling)</entry>
<entry day:Tu start:0 end:4>Immatrikulering</entry>
<entry day:Th start:0 color:ntnu1>Matte (ntnu1)</entry>
<entry day:Fr start:0 color:ntnu1>Matte (ntnu1)</entry>
<entry day:Th start:1 color:ntnu2>Prosjekt (ntnu2)</entry>
<entry day:Fr start:1 color:ntnu2>Prosjekt (ntnu2)</entry>
<entry day:Th start:2 color:ntnu3>Øving (ntnu3)</entry>
<entry day:We start:3 end:4 color:innsida1>AiT (innsida1)</entry>
<entry day:Th start:3 end:4 color:innsida2>AiT (innsida2)</entry>
<entry day:Fr start:3 end:4 color:innsida3>AiT (innsida3)</entry>
<entry day:Mo start:5 color:blue>Blue</entry>
<entry day:Tu start:5 color:black>Black</entry>
<entry day:We start:5 color:lightgrey>Lightgrey</entry>
<entry day:Th start:5 color:darkgrey>Darkgrey</entry>

</schedule>

2016-09-06, Hallvard Norheim Bø