MA2401/MA6401 Geometri

Emnet foreleses av Harald Hanche-Olsen.
Lillian Kråkmo skal være øvingslærer.

Tellende øving er nå gjort tilgjengelig i Blackboard. For de som bare er vurderingsmeldt, og derfor ikke har tilgang til blackboard, er den også tilgjengelig her.

Innleveringsfrist er fredag 31. mars kl 20:00. Oppgaven leveres på https://ntnu.inspera.no/. Send en mail om du får noen problemer med innleveringen. (Beklager, jeg har visst om dette en stund, men har glemt å melde fra om det her.)

Forelesninger:

All kursadministrasjon og kommunikasjon foregår på blackboard.

Den offisielle hjemmesiden for kurset har informasjon om eksamen og annet.

Ressurser

  • Læreboken er Gerard A. Venema: Foundations of Geometry (second edition, ISBN-10: 0-13-602058-5, ISBN-13: 978-0-13-602058-5)
  • Euklids elementer (PDF) på gresk og engelsk
2017-03-31, Harald Hanche-Olsen