MA1301 Tallteori — høst 2016

Faglærer: Øystein Skartsæterhagen

Dette semesteret bruker vi NTNUs nye e-læringssystem Blackboard til faginformasjon og øvingsinnleveringer. Dette systemet skal innføres gradvis i en «pilotperiode» studieåret 2016/2017 før det tas i bruk på hele NTNU fra høsten 2017. Tallteori er ett av ca. 70 pilotfag som er valgt ut til å bruke Blackboard dette semesteret. Alle som er oppmeldt i faget skal ha tilgang til å logge seg inn i Blackboard.

2016-08-18, Øystein Ingmar Skartsæterhagen