Øvinger

Øvingslærer

For spørsmål om øvingsopplegget kontakt:

Dag Nilsson
Kontor: 1122, Sentralbygg 2
Epost: dag [dot] nilsson [at] ntnu [dot] no

Om øvingsopplegget

Hver øving er delt i to deler:

  • Del A: Kom-i-gang-oppgaver.
  • Del B: Obligatoriske oppgaver.

Kom-i-gang-oppgaver. Dette er oppgaver som er ment til å gi en introduksjon til de overordnede emnene den aktuelle øvingen er ment å dekke.

Obligatoriske oppgaver. Dette er oppgaver som leveres inn. Studass-en vurderer disse øvingene, og du får tilbakemeldig på arbeidet du har gjort. Se mer informasjon under.

Innlevering. Oppgavene kommer kunne leveres inn enten på Blackboard (se instruksjoner der) eller på papir i "postkasser" merket MA1201 Lineær algebra og geometri H19 som befinner seg i 3. etg Nordre lavblokk SBII. Merk hver øving med navn. Innleveringsfristen er søndag kl. 23:59 samme uke som øvingen veiledes.

Krav. For å gå opp til eksamen må man ha åtte øvinger godkjent. Ved sykdom, planlagt fravær eller opplevd feil i øvingssystemet, kontakt alltid faglærer/øvingslærer direkt for eventuell korreksjon. Obs. at unntak fra 8-regelen i etterkant ikke gjøres.

Dersom du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger du ikke levere øvinger i år. Spørsmål om tidligere godkjent øvingsopplegg må rettes til instituttadministrasjonen, da faglærere ikke har tilgang til systemet hvor dette ligger inne.

Grupper

Gruppetilhørighet er nå tilgjengelig i Blackboard (under Snarveier/Quick-links → Grupper, eller på venstre side i menyvalget).

Si i fra til øvingslærer (Dag Nilsson) med foretrukken tid om du ikke er blitt tildelt en gruppe.

Det er ikke obligatorisk oppmøte i øvingstimene.

Nr Tid Rom Stud.ass
Gruppe 1 Tirsdag 08:15-10:00 R90 Realfagbygget Vegard
Gruppe 2 Onsdag 12:15-14:00 KJL22 Kjelhuset Tallak
Gruppe 3 Mandag 12:15-14:00 S23 Sentralbygg 2 Cathrine
Gruppe 4 Tirsdag 12:15-14:00 R54 Jonas
Gruppe 5 Fredag 10:15-12:00 F404 Elektro E/F Vegard
Gruppe 6 Onsdag 10:15-12:00 KJL23 Kjelhuset Ella
Gruppe 7 Tirsdag 12:15-14:00 S24 Sentralbygg 2 Ole
Gruppe 8 Mandag 10:15-12:00 B23 Berg Torstein

Du kan også gå i en annen øvingstime du ikke er satt opp på, men merk at om det skulle bli plassproblemer vil de oppsatte gruppene bli prioritert.

Mattehjelpen01 ​

Lørdager 10:15-13:00, Auditorium K5 i Kjemiblokk 5.

Mattehjelpen01 er et ekstra tilbud for studenter i "01-emnene", dvs. MA0001, MA1101, MA1201 og MA1301. Veiledere er instituttets emeriti Per og Kari Hag. Her kan du få hjelp med oppgaver og andre faglige spørsmål. Første gang lørdag 31.august. ("Drop in"- opplegg. Mulighet for litt tavleundervisning og diskusjonsgrupper.)

Øvingsoppgaver

OBS: Det blir ikke lagt ut LF i etterkant!

Uke Øving Frist Kommentarer
35 Øving 1 01-09-2019 23:59  
36 Øving 2 08-09-2019 23:59
37 Øving 3 15-09-2019 23:59
38 Øving 4 22-09-2019 23:59
39 Øving 5 29-09-2019 23:59
40 Øving 6 06-10-2019 23:59
41 Øving 7 13-10-2019 23:59
42 Øving 8 20-10-2019 23:59
43 Øving 9 27-10-2019 23:59
44 Øving 10 03-11-2019 23:59
45 Øving 11 10-11-2019 23:59
46 Øving 12 17-11-2019 23:59
2020-08-13, Magnus Ringerud