Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma0301 [2017-03-21]
hallvabo
ma0301 [2018-01-08]
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma0301:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]+  * [[ma0301:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma0301:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
   * [[ma0301:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Iris Smit   * [[ma0301:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Iris Smit
   * [[ma0301:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] Yu Qiu   * [[ma0301:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] Yu Qiu
2019-01-04, Hallvard Norheim Bø