Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0301 [2019-01-04]
hallvabo Våren 2019
ma0301 [2019-12-19] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma0301:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]+  * [[ma0301:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma0301:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
   * [[ma0301:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]   * [[ma0301:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
   * [[ma0301:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]   * [[ma0301:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
2019-12-19, Hallvard Norheim Bø