Lærebok og endelig pensum

Lærebok: Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.

Endelig pensumliste:

  • Kap 1: Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
  • Kap 2: Alt unntatt 2.3.3 og 2.3.4. Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–2.3.3, men en skal kunne følge framstillingen.
  • Kap 3: Alt.
  • Kap 4: Alt.
  • Kap 5: 5.1, annenderiverttesten side 267, 5.4, 5.5 og 5.8.
  • Kap 6: Alt.
2009-11-10, Lisa Lorentzen