BMA1010 Matematikk for Informatikk (høsten 2023)

Vi bruker Capquiz i emnet.

Skulle du ikke ha tilgang kan du kontakte faglærerne.

2023-09-14, Markus Arthur Köbis