Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
wanp:publications [2019-10-11]
jorgeen [Publications in 2019]
wanp:publications [2019-10-11] (nåværende versjon)
jorgeen [Publications in 2019]
Linje 26: Linje 26:
 ==== Publications in 2019 ==== ==== Publications in 2019 ====
   * E. R. Jakobsen, A. Picarelli, C. Reisinger. Improved order 1/4 convergence for piecewise constant policy approximation of stochastic control problems. //Electon. Commun. Probab.// [[https://​doi.org/​10.1214/​19-ECP256|DOI]] and [[https://​arxiv.org/​abs/​1901.01193|arXiv:​1901.01193]]   * E. R. Jakobsen, A. Picarelli, C. Reisinger. Improved order 1/4 convergence for piecewise constant policy approximation of stochastic control problems. //Electon. Commun. Probab.// [[https://​doi.org/​10.1214/​19-ECP256|DOI]] and [[https://​arxiv.org/​abs/​1901.01193|arXiv:​1901.01193]]
-  * F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Robust numerical methods for nonlocal (and local) equations of porous medium type. Part I: Theory. //SIAM J. Numer. Anal.// 57(5):​2266–2299,​ 2019. [[https://​epubs.siam.org/​doi/​abs/​10.1137/​19M1237041|DOI]]+  * F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Robust numerical methods for nonlocal (and local) equations of porous medium type. Part I: Theory. //SIAM J. Numer. Anal.// 57(5):​2266–2299,​ 2019. [[https://​epubs.siam.org/​doi/​abs/​10.1137/​19M1237041|DOI]], [[https://​arxiv.org/​abs/​1801.07148|arXiv]]
   * I. H. Biswas, I. Chowdhury, and E. R. Jakobsen. On the rate of convergence for monotone numerical schemes for nonlocal Isaacs equations. SIAM J. Numer. Anal. 57(2): 799-827, 2019. [[https://​doi.org/​10.1137/​17M114995X|DOI]]   * I. H. Biswas, I. Chowdhury, and E. R. Jakobsen. On the rate of convergence for monotone numerical schemes for nonlocal Isaacs equations. SIAM J. Numer. Anal. 57(2): 799-827, 2019. [[https://​doi.org/​10.1137/​17M114995X|DOI]]
   * J. A. Carrillo, K. Grunert, and H. Holden. A Lipschitz metric for the Hunter-Saxton equation. // Comm. Partial Differential Equations.//​ 44(4): 309-334, 2019. [[https://​doi.org/​10.1080/​03605302.2018.1547744|DOI]], ​  ​[[https://​arxiv.org/​abs/​1612.02961|arXiv:​1612.02961]]   * J. A. Carrillo, K. Grunert, and H. Holden. A Lipschitz metric for the Hunter-Saxton equation. // Comm. Partial Differential Equations.//​ 44(4): 309-334, 2019. [[https://​doi.org/​10.1080/​03605302.2018.1547744|DOI]], ​  ​[[https://​arxiv.org/​abs/​1612.02961|arXiv:​1612.02961]]
2019-10-11, Jørgen Endal