Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
wanp:publications [2019-01-14]
jorgeen [Publications in 2018]
wanp:publications [2019-03-05] (nåværende versjon)
lqvist [Preprints]
Linje 18: Linje 18:
   * H. Hanche-Olsen,​ H. Holden, E.Malinnikova. An improvement of the Kolmogorov--Riesz compactness theorem. [[https://​arxiv.org/​abs/​1705.01349|arXiv:​1705.01349v1]]   * H. Hanche-Olsen,​ H. Holden, E.Malinnikova. An improvement of the Kolmogorov--Riesz compactness theorem. [[https://​arxiv.org/​abs/​1705.01349|arXiv:​1705.01349v1]]
   * U. S. Fjordholm and E. Wiedemann. Statistical solutions and Onsager'​s conjecture. //Submitted for publication//​ (2017). [[http://​arxiv.org/​abs/​1706.04113|arXiv:​1706.04113]]   * U. S. Fjordholm and E. Wiedemann. Statistical solutions and Onsager'​s conjecture. //Submitted for publication//​ (2017). [[http://​arxiv.org/​abs/​1706.04113|arXiv:​1706.04113]]
-  * J. Kinnunen, P. Lehtela",​ P. Lindqvist, M. Parviainen. Supercaloric Functions for the Porous Medium Equation. ​To appear in Journal of Evolution Equations {{ :​wanp:​jee.pdf |}}.+  * J. Kinnunen, P. Lehtela",​ P. Lindqvist, M. Parviainen. Supercaloric Functions for the Porous Medium Equation. ​ Journal of Evolution Equations ​19 (2019), pp. 249-270 ​{{ :​wanp:​jee.pdf |}}.
   * F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Robust numerical methods for nonlocal (and local) equations of porous medium type. Part I: Theory. //Submitted for publication,//​ 2018. [[https://​arxiv.org/​abs/​1801.07148|arXiv:​1801.07148]]   * F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Robust numerical methods for nonlocal (and local) equations of porous medium type. Part I: Theory. //Submitted for publication,//​ 2018. [[https://​arxiv.org/​abs/​1801.07148|arXiv:​1801.07148]]
   * N. Alibaud, F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Characterization of nonlocal diffusion operators satisfying the Liouville theorem. Irrational numbers and subgroups of R^d. //Preprint available,//​ 2018. [[https://​arxiv.org/​abs/​1807.01843|arXiv:​1807.01843]]   * N. Alibaud, F. del Teso, J. Endal, and E. R. Jakobsen. Characterization of nonlocal diffusion operators satisfying the Liouville theorem. Irrational numbers and subgroups of R^d. //Preprint available,//​ 2018. [[https://​arxiv.org/​abs/​1807.01843|arXiv:​1807.01843]]
2019-01-14, Jørgen Endal