Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ure [2017-02-16]
haakont
ure [2017-02-16] (nåværende versjon)
haakont
Linje 26: Linje 26:
  
 ===== Reference persons ===== ===== Reference persons =====
-   * Head of URE: Professor ​ [[http://www.math.ntnu.no/~omre|Henning Omre]], [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]]. +   * Head of URE: Professor ​ [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/omre|Henning Omre]], [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]]. 
-   * Professor [[http://www.ipt.ntnu.no/~barn/|Børge Arntsen]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]]. +   * Professor [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/borge.arntsen|Børge Arntsen]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]]. 
-   * Professor ​II [[http://​www.ntnu.no/​ansatte/​per.avseth|Per Avseth]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]]. +   * Professor [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​per.avseth|Per Avseth]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]]. 
-   * Professor [[http://www.math.ntnu.no/~joeid|Jo Eidsvik]], [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]]. +   * Professor [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​jo.eidsvik|Jo Eidsvik]], [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]]. 
-   * Professor [[http://www.math.ntnu.no/~haakont/index_eng.imf|Håkon Tjelmeland]],​ [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]].+   * Professor [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/haakon.tjelmeland|Håkon Tjelmeland]],​ [[http://​www.ntnu.edu/​imf|Department of Mathematical Sciences, NTNU]].
    * Professor ​ [[http://​www.ipt.ntnu.no/​~bjornu/​|Bjørn Ursin]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]].    * Professor ​ [[http://​www.ipt.ntnu.no/​~bjornu/​|Bjørn Ursin]], [[http://​www.ntnu.edu/​ipt|Department of Petroleum Engineering & Applied Geophysics, NTNU]].
  
2017-02-16, Håkon Tjelmeland