Vedtekter i Norsk statistisk forening, avdeling Trondheim

Gjeldende vedtekter - som trådte i kraft fra 12. juni 2014.

2021-06-24, Ingeborg Gullikstad Hem