Norsk Statistisk Forening, avdeling Trondheim

Norsk statistisk forening (NSF) er en fortsettelse av den statistikerklubb som ble stiftet 7. januar 1919. Foreningen konstituerte seg 28. april 1936 med vedtekter revidert 4. mars 1985.

Foreningens formål er å være et bindeledd mellom norske statistikere og fremme deres faglige og profesjonsmessige interesser. Foreningen arbeider også for å fremme samarbeid og informasjon mellom nordiske statistikere og norske statistikeres kontakt med det internasjonale statistikersamfunnet.

Foreningen består av en hovedforening samt lokalavdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim. NSF utgir medlemsbladet Tilfeldig gang.

Du er nå kommet til hjemmesiden til Norsk NSF avdeling Trondheim (TSF), som fungerer som lokalforening for de av moderforeningens medlemmer som hører hjemme i Trondheimsområdet.

NSF avdeling Trondheim har et styre og arrangerer medlemsmøter for lokalforeningens medlemmer. Hver annet år arrangerer NSF Norsk statistikermøte, og NSFs lokalforeninger står for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. I 2011 sto NSF avdeling Trondheim, inkludert NSF-medlemmene i Tromsø, ansvarlig for å arrangere 16. norske statistikermøtet på Røros NSF2011

2013-10-15, Mette Langaas