Årsmøte 10. mars 2022

Sted: Lunsjrommet på IMF (1329, 13. etasje, Sentralbygg 2)

Referat fra årsmøtet

 1. Valg av møteleder og referent.
  • Møteleder: John. Referent: Ingeborg. Godkjent av forsamlingen.
 2. Årsberetning for de to foregående år.
  • (Går gjennom vedlagt årsberetning). Ingen kommentarer til årsberetningen.
 3. Revidert regnskap for de to foregående år.
  • (Går gjennom vedlagt revidert regnskap). Ingen kommentarer til regnskapet.
 4. Medlemskontingent (lokalt tillegg til sentral medlemskontingent).
  • Fortsetter uten ekstra medlemskontingent i Trondheim.
 5. Øvrige saker fremlagt av styret.
  • Ingen saker fra styret.
 6. Innkomne forslag. Disse må være styret i hende minst 10 dager før årsmøtet.
  • Ingen innkomne forslag.
 7. Valg av styre og to revisorer for de neste to år.
  • Alle har sagt ja til gjenvalg (John Tyssedal leder, Geir-Arne Fuglstad kasserer, Ingeborg Hem sekretær). Godkjent av forsamlingen.
  • Revisorer Turid Follestad og Jo Eidsvik sier seg villig til å fortsette. Godkjent av forsamlingen.

Underholdning: Henning Omre, med foredraget "Sannsynlighet & Statistikk - tilbakeblikk fra mitt ståsted"

Den 10. mars 2022 hadde vi endelig medlemsmøte igjen! Det var det første medlemsmøtet vårt på to år og én dag. På agendaen var det årsmøte (som avholdes annethvert år), etterfulgt av et foredrag av Henning Omre. Pizza og brus ble servert underveis, og vi var rundt 25 deltakere.


Spennende foredrag med en engasjert Henning Omre.

Tusen takk til alle som deltok, tusen takk til Henning, og så håper vi det går mindre enn to år til neste møte!


Blid gjeng.

2022-03-18, Ingeborg Gullikstad Hem