Direkte produkt

På en enda mer ukjent og fjern planet kan vi se for oss at det er to ulike soler. Hvordan kan man telle timene, eller bruke en klokke da? En metode er å lage en klokke for hver av solene, og så bruke to tall for å beskrive tiden i steden for kun ett tall, slik vi gjør på jorden. Hvordan vil slike klokker fungere?

Design

Designet viser hvilke timer vi hadde hatt tilgjengelig dersom vi hadde bodd på en planet med to soler, en med \(5\) timer og en med \(2\) timer. Tilsammen ville vi fått \(10\) forskjellige tidspunkt, nemlig \((0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)\).

2023-06-07, Torgeir Aambø