Seksjon 1: Tallstreker

De første eksemplene av matematikk brukt av mennesker er i form av telling. Arkeologer har funnet gjenstander — som regel dyrebein — med innrissede streker fra så langt tilbake som rundt 46000 år siden. Det er antatt at de forhistoriske menneskene telte antall dyr de hadde drept, kanskje noe gjeld til andre stammer, og muligens månens bevegelsesmønstre.

Kanskje det mest kjente eksempelet er det såkalte Ishango benet. På benet er det innrisset 168 streker, delt inn i både rader og grupperinger. Disse radene og grupperingene har veldig interessante matematiske egenskaper, som vi ikke vet om er laget med vilje eller ikke.

Vi kommer til å møte noen av de interessante egenskapene i de andre seksjonene, men vi nevner de uansett her også. For å få bedre innsikt over hvorfor benet er matematisk interessant, må vi ha en oversikt over de ulike innrissingene.

På benet ser vi tre distinkte rader som alle inneholder flere regulært plasserte innrissinger av streker. Før du leser videre, klarer du å se noen interessante mønstre?

Design

2022-04-25, Torgeir Aambø