Velkommen til Landsby nr. 12. med landsbytittel: TALL.

Undertittel: Eksempler på matematikkens betydning for vår kultur innen kunst, vitenskap eller teknologi.

Landsbyleder: Finn F. Knudsen

Landsbyassistenter: Martha Marie Kalvig Anderson <mamakaan(A)hotmail.com> og Eirik Høsser <hosser(A)stud.ntnu.no>

Undervisningsassistent for klynge L: André Jerkås <jerkas(A)stud.ntnu.no> (944 31 337)

Veiledning for EiT-studenter

Program for fjortende landsbydag

Endeligig plan

Studenter og grupper

Foreløpig beskrivelse av noen mulige prosjekter

2012-04-15, Finn Faye Knudsen