TMA4850 Eksperter i Team våren 2011

mia: matematikk innen anvendelser

"Alt er matematikk!" Det vil si at alt kan beskrives ved bruk av matematiske modeller.

MAC-modellen

Vitenskapelige problemstillinger kan studeres ved bruk av numeriske datamaskinprogram. De ulike fagfeltene som inngår for utvikling og bruk av slike datamaskinbaserte simuleringsprogram kan inndeles i tre hovedområder: Matematikk, Anvendelse og Datateknikk (engelsk: Computer science) derav navnet MAC-modellen.

Fokus for landsbyen mia

Bruk av matematikk innen utvalgte anvendelser, hvor en setter sammen grupper som samlet har god bakgrunn innen matematikk, den aktuelle anvendelsen samt datateknikk. Kort sagt gode MAC-Team.

Landsbyleder

Trond Kvamsdal, Institutt for matematiske fag, IME-fakultetet, NTNU. trond [dot] kvamsdal [at] math [dot] ntnu [dot] no

Læringsassistenter

2011-03-02, idarenee