TMA4850 Eksperter i Team våren 2010

mia: matematikk innen anvendelser

"Alt er matematikk!" Det vil si at alt kan beskrives ved bruk av matematiske modeller.

NB: innlevering av rapporter!

1. Innlevering av prosjektrapport og prosessesrapoort elektronisk (mia2010@math.ntnu.no) på pdf. format innen 23:59:59 på onsdag 5. mai 2010.
2. Innlevering av to fysiske kopier av prosjektrapport og prosessrapport på Inst. for matmatiske fag, 7 etg. sentralbygg II innen fredag 7. mai 2010 kl 15:00.
3. Vennligst last ned filer for tillaging av poster her. Merk: Filene beamerposter.sty, beamerthementnuposter.sty, leftlogo.pdf og rightlogo.pdf må ligge på samme katalog som tex-filen.
4. Innlevering (alle filer tex, figurer og plot samt pdf av ferdig poster) sendes inn via mia2010@math.ntnu.no innen fredag 7. mai 2010 kl 15:00.

Lykke til med innspurten!

"Alt er matematikk!" Det vil si at alt kan beskrives ved bruk av matematiske modeller.

MAC-modellen

Vitenskapelige problemstillinger kan studeres ved bruk av numeriske datamaskinprogram. De ulike fagfeltene som inngår for utvikling og bruk av slike datamaskinbaserte simuleringsprogram kan inndeles i tre hovedområder: Matematikk, Anvendelse og Datateknikk (engelsk: Computer science) derav navnet MAC-modellen.

Fokus for landsbyen mia

Bruk av matematikk innen utvalgte anvendelser, hvor en setter sammen grupper som samlet har god bakgrunn innen matematikk, den aktuelle anvendelsen samt datateknikk. Kort sagt gode MAC-Team.

Landsbyleder

Trond Kvamsdal, Institutt for matematiske fag, IME-fakultetet, NTNU. trond [dot] kvamsdal [at] math [dot] ntnu [dot] no

Læringsassistenter

Mailadresse

Du kan også bruke mia2010 [at] math [dot] ntnu [dot] no for å sende mail til landsbyledelsen.

Gruppeinndeling

Tema for de ulike gruppene:

Innlevering og avslutning av landsbyen

  • Muntlig presentasjon den 28. april. - obligatorisk! Si i fra i god tid om du vet at du ikke kan møte
  • Frist for innlevering av rapporter onsdag 05. mai.

Logg

Når dere sender inn logg til kommentering skal e-posten ha følgende tittel:
"MiA - Gruppe [gruppenr] - Dag [dag] - logg"
Dette for at de stakkars LAene lettere skal finne fram til de i innboksen. Hva selve dokumentet heter er ikke så farlig.

Lenker til ressurser

  • Vurderingskriterier for prosessrapporten finner dere her
  • Retningslinjer for studenter finner dere her
  • Presentasjonene som blir brukt av LL og LA finner dere i all hovedsak her
2010-05-03, andrbj