Gruppe 4

Dmitrij Jomar Christoffer
Øystein Ellen

Problemstilling

Vi vil modellere gjæringsprosessen av sukker i en batchreaktor for hjemmebrygging av øl, med utløp i et enkelt dataprogram hvor en hjemmebrygger kan legge inn parametre og få ut ønsket gjæringstid.

Viktige sider

Diverse

Her kan vi legge saker som ikkje passer inn over

Nyheter

Jomar: Har lagt ut pdf av den foreløpige matematiske modellen på gruppeområdet, kalt "modell".

Viktige filer

Filer som ikkje trenger å ligge på gruppeområdet.

presentasjon-ellen.doc

presentasjon-jomar.doc

det er greit å ha filer på gruppeområdet

Lenker

2010-03-17, kleve