TMA4305 Partielle differensialligninger 2020

Generell informasjon

Generell kursinformasjon fra NTNU sentralt (course description, schedule, exam)

Foreleser, øvingslærer og altmuligmann dette semesteret er Harald Hanche-Olsen.

Det meste av pensum hentes fra David Borthwick: Introduction to partial differential equations.

Boken suppleres med notater og noe materiale fra andre kilder.

Andre gode bøker om PDE:

 • Michael Shearer og Rachel Levy: Partial differential equations. Pensumbok i 2016; nokså elementær, men gir mye god innsikt
 • Peter Olver: Introduction to partial differential equations. Brukt som pensumbok tidligere; tilgjengelig på Springerlink
 • L. C. Evans: Partial differential equations. Avansert, mye brukt bok
 • Fritz John: Partial differential equations. Avansert, brukt som pensumbok for lenge siden available on Springerlink.

Jeg bruker Blackboard mest (eller bare) til å sende meldinger, spesielt om avlyste forelesninger om nødvendig.

Pensum

Fra Borthwicks bok (B). Introduksjonen til hvert kapittel med modelleringseksempel er kun informative, ikke strengt tatt pensum.

 • Kap 1 (selvstudie)
 • Kap 2 (bakgrunnsstoff for resten av boken)
 • Kap 3
 • Kap 4
 • Kap 6
 • Kap 7 (bakgrunnsstoff, ingen bevis)
 • Kap 9
 • Kap 10
 • Kap 11 unntatt 11.7
 • Kap 12

I tillegg, notatene nedenfor. Merk at mye av stoffet i notatene overlapper med boken i stor grad, men gir et annerledes perspektiv. Noen ganger går de mer i dybden. Alle disse notatene er også listet (på grønn bakgrunn) under forelesningsloggen på forsiden (se etter på lysegrønn bakgrunn).

Endring fra 2019: Vi har tatt inn igjen litt om generelle kvasilineære ligninger. Og så droppet vi B 11.7.

2023-11-02, Harald Hanche-Olsen