TMA4305 Partielle differensialligninger 2020

Som alle nå burde vite, vil eksamen være på nett, med bestått / ikke bestått i stedet for bokstavkarakterer.

Generell informasjon

Generell kursinformasjon fra NTNU sentralt (course description, schedule, exam)

Foreleser, øvingslærer og altmuligmann dette semesteret er Harald Hanche-Olsen.

Det meste av pensum hentes fra David Borthwick: Introduction to partial differential equations.

Boken suppleres med notater og noe materiale fra andre kilder.

Andre gode bøker om PDE:

 • Michael Shearer og Rachel Levy: Partial differential equations. Pensumbok i 2016; nokså elementær, men gir mye god innsikt
 • Peter Olver: Introduction to partial differential equations. Brukt som pensumbok tidligere; tilgjengelig på Springerlink
 • L. C. Evans: Partial differential equations. Avansert, mye brukt bok
 • Fritz John: Partial differential equations. Avansert, brukt som pensumbok for lenge siden available on Springerlink.

Jeg bruker Blackboard mest (eller bare) til å sende meldinger, spesielt om avlyste forelesninger om nødvendig.

Pensum

Kopiert fra i fjor. Det blir noen små endringer, så inntil videre lar jeg teksten stå på engelsk.

From Borthwick's book (see further below for bibliographic detail) – but note that the introductory sections on model problems for the various equations are for information only; you are not expected to have detailed knowledge of these models or how they are derived.

 • Ch 1 (self study)
 • Ch 2 (background material for much of the book)
 • Ch 3
 • Ch 4
 • Ch 6
 • Ch 7 background material, no proofs
 • Ch 9
 • Ch 10
 • Ch 11 (but §11.7 only up to and including Theorem 11.11)
 • Ch 12

I tillegg, disse notatene:

Note that there is quite a bit of overlap between the notes and the book. Sometimes, I just wanted to present the material in a different way. Other times, the notes contain material that is not in the book.

One major change from 2018: We drop treatment of the general quasilinear equation \(a(t,x,u)u_x+b(t,x,u)u_y=c(t,x,u)\). This topic was covered by a note, not in the book. (I may reinstate this for the 2020 syllabus.)

2020-11-16, Harald Hanche-Olsen