TMA4305 Partielle differentialligninger 2020

Øvinger

Det er ingen obligatoriske øvinger i emnet. Øvinger i omvendt kronologisk rekkefølge.

Uke Oppgaver og løsninger
47 Mandag 16. november: Siste øvingstime
B 12.3, 10.1, 10.7
Løsning
46 Mandag 9. november
B 11.5, 11.6, 12.1, 12.2
For 11.5(b), så er jeg ikke helt med på at Lemma 10.10 kan brukes til å vise at \(\phi_{\pm} \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R}^n)\). I hvert fall ikke uten litt ekstra innsats. Men ta det for god fisk, og regn videre. Jeg tror forresten jeg har funnet en annen vei til det resultatet. Kan hende jeg gir det som øving, med hint.
Løsning
45 Mandag 2. november
B 11.1, 11.2
X9 nedenfor
Løsning
44 Mandag 26. oktober
B 10.4, 10.5
X8 nedenfor
Løsning
43 Mandag 19. oktober
B 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7
Løsning
42 Mandag 12. oktober
Vi tar en uke fri fra ordinære øvinger. Bruk heller den frigjorte tiden til å lese B kapittel 7 på egen hånd! Jeg skal bare fare over kapitlet med en harelabb i forelesningene.
41 Mandag 5. oktober
B 9.3 og 9.5
Antagelsene i 9.5 må skjerpes litt: Du må i hvert fall anta eksistensen av den deriverte du skal vise er positiv! (Det er ikke opplagt at den eksisterer.)
X7 nedenfor
Løsning
40 Mandag 28. september
Øving 1 og 2 i mitt notat om det parabolske maksimumsprinsippet
B 9.2. Men les først Edward Nelsons (1961) bevis for Liouvilles teorem! Det er bare ni linjer tekst, uten en eneste formel. Tilgjengelig på doi:10.2307/2034412 (men du må være innenfor NTNUs nett, fysisk eller via VPN). Oppgave 9.2 er det beviset, med detaljene fylt inn.
X6 nedenfor
Løsning
39 Mandag 21. september (ingen øvingstime)
B 6.1, 6.3, 6.4
Løsning
38 Mandag 14. september
B 4.7, 4.9
X5 nedenfor
Løsning
37 Mandag 7. september
B 4.2, 4.4
X3 og X4 nedenfor
Løsning
36 Mandag 31. august
B 3.7 (du blir nødt til å anta at \(u \in C^2\)). I tillegg, merk at \(w=u_x\) tilfredsstiller Burgers ligning!
B 4.1, 4.5
X2 nedenfor
Løsning
35 Mandag 24. august
Oppgavene ble lagt ut alt for sent (samme morgen!), så vi tar bare med et par stykker:
B 3.6. Hva skjer med løsningen når \(a\to0\)?
X1 nedenfor
Løsning

X1

Gitt en PDE med initialdata: \[ u_t+u^2u_x=0,\quad u(0,x)=\frac1{1+x^2}. \] Hva er største verdi av \(T\) slik at problemet har en klassisk løsning for \(x\in\mathbb{R}\), \(t\in[0,T)\)?


X2

Løs initialverdiproblemet \[uu_x+y^2u_y=yu,\quad u(x,1)=x.\] Hva er det største området i planet som tillater en klassisk løsning?


X3

Benytt løsningen til B 4.1 til å vise at den homogene bølgeligningen på et område gitt ved \(a_0<x+ct<a_1\), \(b_0<x-ct<b_1\) har generell løsning \(u(t,x)=f_1(x-ct)+f_2(x+ct)\) for funksjoner \(f_1\) og \(f_2\). Hvordan kan du utvide resultatet til \(x\in\mathbb{R}\), \(t>0\)?


X4

En alternativ utledning av D'Alemmberts løsning: Fyll inn de manglende detaljene nedenfor.

Start med ligningen \(u_{tt}-c^2u_{xx}=0\). Anta at \(u\) er en løsning, og definer de to funksjonene \(u_t \pm c u_x\). Disse oppfyller enkle transportligninger, så hver av dem er en bølge med hastighet \(\pm c\). Med andre ord finnes funksjoner \(w_\pm\) slik at \[ \begin{aligned} u_t-cu_x &= -2c w_+'(x-ct)&&\text{(en høyrebølge),}\\ u_t+cu_x &= 2c w_-'(x+ct)&&\text{(en venstrebølge).} \end{aligned} \] (Faktorene \(\pm 2c\) og derivasjonen på høyresiden er ikke vesentlige; de er bare for å forenkle regningen videre.) Addér de to ligningene og integrer mhp \(t\), og subtraher dem og integrer mhp \(x\). Du trenger to «integrasjonskonstanter» \(C_1(x)\) og \(C_2(t)\). Konkluder at de integrasjonskonstantene må være like, og derfor en virkelig konstant \(C\). Konkluder at \[ u(t,x) = w_+(x-ct)+w_-(x+ct)+C. \]

(Men vi kan like godt inkorporere \(C\) i en av de to funksjonene \(w_{\pm}\).)

Til slutt, sett inn i initialdataene \[ u(0,x) = g(x), \quad u_t(0,x) = h(x) \] og utled D'Alemberts løsning.


X5

Bjelkelingningen har formen \(u_{tt} + u_{xxxx} = f(t,x)\). Finn en tilhørende energitetthet og -fluks, og bruk disse til å vise entydighet av løsninger for et initial- og randverdiproblem på intervallet \((0,1)\). Det er en del av oppgaven å finne egnede initialverdier og randbetingelser som sikrer entydighet.

X6

(a) Betrakt terningen \(Q=(0,\pi)\subset\mathbb{R}^n\) og funksjonen \[w(t,\mathbf{x})=e^{-nt}\prod_{i=1}^{n} \sin x_i\qquad(t\ge0,\mathbf{x}\in\overline{Q}).\] Verifiser at \(w\) tilfredsstiller varmeligningen.

(b) La \(\Omega\) være et område med \(\overline\Omega\subset Q\), Anta at \(u \in C\bigl([0,\infty)\times\overline{\Omega}\bigr) \cap C^2\bigl((0,\infty)\times \Omega\bigr)\) tilfredsstiller \(u_t-\Delta u=0\) for \((t,\mathbf{x}) \in (0,\infty)\times \Omega\) og \(u(t,\mathbf{x})=0\) for \((t,\mathbf{x}) \in [0,\infty)\times\partial \Omega\). Vis at \[\lim_{t\to\infty} u(t,\mathbf{x})=0\] uniformt mhp \(\mathbf{x}\).

Hint: Anvend maksimumsprinsippet på \(mw \pm u\) der \(m\) er en passe stor konstant.


X7

Anta at \(u\) er harmonisk og positiv på ballen \(B_R(\mathbf{x})\subset\mathbb{R}^n\). Vis at dersom \(y \in B_R(\mathbf{x})\), så er \[u(\mathbf{y})<\left(1-\frac{\lvert \mathbf{x}-\mathbf{y}\rvert}{R}\right)^{-n} u(\mathbf{x}) .\]

Hint: Sett \(r=R-\lvert \mathbf{x}-\mathbf{y}\rvert\), og legg merke til at \(B_r(\mathbf{y})\subseteq B_R(\mathbf{x})\). Integrer \(u\) over de to ballene.

Denne oppgaven er en forenklet utgave av B 9.4. Den kan brukes til å løse 9.4 på en litt enklere måte.


X8

La \(\Omega\subseteq\mathbb{R}^n\) være et område, og \(\psi \in C_c(\Omega)\). La \(\rho\) være en standard glattefunksjon (mollifier), og \(\rho_\delta(x)=\delta^{-n}\rho(x/\delta)\) som vanlig. Da vil \(\psi*\rho_\delta\to\psi\) uniformt når \(\delta\to0\). Dette følger fordi \(\psi\) er uniformt kontinuerlig, sammen med de vanlige egenskapene ved \(\rho\). Du kan ta alt dette for gitt, og trenger ikke bevise det.

1. Anta i stedet at \(\psi\in C^k(\Omega)\). Bruk ovenstående til å vise at \(D^\alpha(\psi*\rho_\delta)\to D^\alpha\psi\) uniformt for hver multi-indeks med \(\lvert\alpha\rvert\le k\).
Vis videre at \(C_c^\infty(\Omega)\) er tett i \(C_c^k(\Omega)\) i følgende forstand: For hver \(\psi \in C_c^k(\Omega)\) finnes det en følge av funksjoner \(\psi_j \in C_c^\infty(\Omega)\) slik at \(D^\alpha \psi_j \to D^\alpha\psi\) uniformt for hver multi-indeks \(\lvert\alpha\rvert \le k\), og det finnes en kompakt mengde \(K\subset\Omega\) med \(\operatorname{supp}(\psi_j)\subseteq K\) for alle \(j\).
(Dette definerer konvergens i \(C_c^k(\Omega)\).)

2. Konkluder fra dette at formelen for delvis integrasjon \(\int_\Omega (D^\alpha f) \psi \,d^nx = (-1)^{\lvert\alpha\rvert}\int_\Omega f D^\alpha \psi \,d^nx\) holder for enhver \(\psi\in C_c^k(\Omega)\), der \(f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)\) har en svak derivert \(D^\alpha f\).

3. Vis produktregelen \(\nabla(fg)=g\nabla f+f\nabla g\) der \(f \in W^{1,1}_{\text{loc}}(\Omega)\), \(g\in C^1(\Omega)\), og \(\nabla(fg)\) and \(\nabla f\) er svake gradienter.

4. Dersom \(f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)\) har en svak derivert \(D^\alpha f\), vis at \(D^\alpha(f*\psi)=(D^\alpha f)*\psi\) for hver \(\psi\in C_c^k(\mathbb{R}^n)\), forutsatt at \(\lvert\alpha\rvert\le k\).


X9

Dersom \(f \in C(\mathbb{T}^n)\) og \(u \in C^2(\mathbb{T^n})\) er en klassisk løsning av \(-\Delta u=f\), vis at \(\int_{\mathbb{T}^n}f\,d^x=0\).

Skriv \(H^m_{\perp}(\mathbb{T}^n)=\{f \in H^m(\mathbb{T}^n) | \int_{\mathbb{T}^n} f\,d^nx=0\}\). (Ikke-standard notasjon. Dette rommet er ortogonalkomplementet til konstantfunksjonenene.)

Dersom \(f \in H^0_{\perp}(\mathbb{T}^n)\), skriv \(\mathcal{D}_f[u]=\int_{\mathbb{T}^n}(\tfrac12\lvert\nabla u\rvert^2+uf)\,d^nx\) for \(u \in H^1_{\perp}(\mathbb{T}^n)\). Skriv opp og vis en versjon av Dirichlets prinsipp for svake løsninger av \(-\nabla u=f\) i \(H^1_{\perp}(\mathbb{T}^n)\), og vis at dette problemet har en entydig løsning.

Du trenger «bare» å gjenta beviset for det vanlige Dirichletprinsippet, med visse justeringer. Det største hinderet er at det finnes ingen Poincaré-ulikhet i \(H^1(\mathbb{T}^n)\). (Konstantfunksjonene er et moteksempel.) Men det finnes en slik ulikhet i \(H^1_{\perp}(\mathbb{T}^n)\), og det er alt som trengs. Du kan vise det med Fourier-analyse. Det er lettere enn det ser ut til før du har begynt – prøv det!

2020-11-16, Harald Hanche-Olsen