Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4295 [2017-08-01]
perhov Høsten 2017
tma4295 [2017-08-01] (nåværende versjon)
perhov URL til Hennings hjemmeside
Linje 8: Linje 8:
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * [[tma4295:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​folk.no/​omre/​|Henning Omre]] +  * [[tma4295:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]] 
-  * [[tma4295:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​folk.no/​omre/​|Henning Omre]]+  * [[tma4295:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
   * [[tma4295:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]   * [[tma4295:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]
-  * Høstsemesteret 2013 [[https://​folk.no/​omre/​|Henning Omre]] +  * Høstsemesteret 2013 [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]] 
-  * Høstsemesteret 2012 [[https://​folk.no/​omre/​|Henning Omre]]+  * Høstsemesteret 2012 [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​TMA4295/​2011H/​|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​TMA4295/​2011H/​|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​TMA4295/​2010H/​|Høstsemesteret 2010]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​TMA4295/​2010H/​|Høstsemesteret 2010]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
2017-08-01, Per Kristian Hove