Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4280 [2017-03-22]
hallvabo
tma4280 [2018-01-11] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4280:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​aurelila|Aurelien Larcher]]+  * [[tma4280:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​aurelila|Aurelien Larcher]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4280:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​aurelila|Aurelien Larcher]]
   * [[tma4280:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.sintef.no/​en/​all-employees/​employee/?​empId=5134|Eivind Fonn]]   * [[tma4280:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.sintef.no/​en/​all-employees/​employee/?​empId=5134|Eivind Fonn]]
   * [[tma4280:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.sintef.no/​en/​all-employees/​employee/?​empId=4087|Arne Morten Kvarving]]   * [[tma4280:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.sintef.no/​en/​all-employees/​employee/?​empId=4087|Arne Morten Kvarving]]
2018-01-11, Hallvard Norheim Bø