Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4275 [2018-01-04]
hallvabo Våren 2018
tma4275 [2018-11-30] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4275:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​jarlet|Jarle Tufto]]+  * [[tma4275:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4275:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​jarlet|Jarle Tufto]]
   * [[tma4275:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​jarlet|Jarle Tufto]]   * [[tma4275:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​jarlet|Jarle Tufto]]
   * [[tma4275:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]   * [[tma4275:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]
2018-11-30, Hallvard Norheim Bø