Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4275:2019v:lecture_plan_and_progress [2019-02-14]
bo [Tabell]
tma4275:2019v:lecture_plan_and_progress [2019-02-21] (nåværende versjon)
bo [Tabell]
Linje 16: Linje 16:
 | 12.02      |                         | //NO LECTURE (work on project)// ​                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | | 12.02      |                         | //NO LECTURE (work on project)// ​                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
 | 14.02      |                         | Inference in log-location-scale models. Threshold models (3-parameter Weibull). ​                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides10-2015.pdf|Slides 10]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | | 14.02      |                         | Inference in log-location-scale models. Threshold models (3-parameter Weibull). ​                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides10-2015.pdf|Slides 10]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
-| 19.02      |                         | Parametric survival regression. ​                                                                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides11-2015.pdf|Slides 11]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 19.02      |                         | Parametric survival regression. ​                                                                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides11-2015.pdf|Slides 11]]                                                                                                                                                                  | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​SIF5075/​2003v/​Notat.Regresjon.pdf|Book chapter on survival regression]], ​                                                                                                                                                   ​
-| 21.02      |                         | Parametric survival regression (cont.), Proportional hazards and Cox-regression ​                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides12-2015.pdf|Slides 12]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​|+| 21.02      |                         | Parametric survival regression (cont.), Proportional hazards and Cox-regression ​                                                                                                      | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides12-2015.pdf|Slides 12]]                                                                                                                                                                  | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​Download/​Collett-modelling-regression.pdf| Modelling of covariates and factors]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2005v/​PBC.pdf| Case study in Cox regression: Medical data]] ​                                |
  
  
2019-02-14, Bo Henry Lindqvist