Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4275:2019v:lecture_plan_and_progress [2019-02-14]
bo [Tabell]
tma4275:2019v:lecture_plan_and_progress [2019-04-05] (nåværende versjon)
bo [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
  
 R&H refers to relevant sections in Rausand & Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications,​ 2nd Edition. Wiley 2004. R&H refers to relevant sections in Rausand & Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications,​ 2nd Edition. Wiley 2004.
-^ Date       ​^  R&​H ​                   ^  Topic                                                                                                                                                                                ^ Slides ​                                                                                                                                                                                                                                            ^ Notes/​Supplementary reading ​                                                                                                                                                                                                                              ^ +^ Date          ^  R&​H ​                              ​^  Topic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ Slides ​                                                                                                                                                                                                                                            ^ Notes/​Supplementary reading ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 
-| 07.01      | 2.3-2.5, 2.6, 2.9-2.14 ​ | Introduction and motivation. General concepts for lifetime modeling. Parametric families of lifetime distributions. ​                                                                  ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides1-2015.pdf|Slides 1]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides2-2015.pdf|Slides 2]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides3-2015.pdf|Slides 3]]  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 07.01         ​| 2.3-2.5, 2.6, 2.9-2.14 ​            ​| Introduction and motivation. General concepts for lifetime modeling. Parametric families of lifetime distributions. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides1-2015.pdf|Slides 1]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides2-2015.pdf|Slides 2]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides3-2015.pdf|Slides 3]]  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 10.01                              ​| //No ordinary lecture. Installation and information of MINITAB// 10:15-11:00 in MA24                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 10.01         ​                                   | //No ordinary lecture. Installation and information of MINITAB// 10:15-11:00 in MA24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 14.01      | 2.6, 2.9-2.14, 2.17     ​| Parametric families of lifetime distributions (cont.). Gumbel distribution. ​                                                                                                          ​| Slides 3, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides4-2015.pdf|Slides 4]]                                                                                                                                                          | [[https://​www.weibull.com/​hotwire/​issue128/​relbasics128.htm| Extreme value distribution]], ​ [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​Download/​Log-location-scale.pdf|More on log-location-scale families]] ​                                                  ​+| 14.01         ​| 2.6, 2.9-2.14, 2.17                | Parametric families of lifetime distributions (cont.). Gumbel distribution. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​| Slides 3, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides4-2015.pdf|Slides 4]]                                                                                                                                                          | [[https://​www.weibull.com/​hotwire/​issue128/​relbasics128.htm| Extreme value distribution]], ​ [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​Download/​Log-location-scale.pdf|More on log-location-scale families]] ​                                                                                                                                                |   
-| 17.01      | 11.1-11.3.3,​ 11.3.5 ​    ​| Log-location-scale families (cont.). Censoring; empirical survival function; Kaplan-Meier estimator. ​                                                                                 | Slides 4, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides5-2015.pdf|Slides 5]]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 17.01         ​| 11.1-11.3.3,​ 11.3.5 ​               | Log-location-scale families (cont.). Censoring; empirical survival function; Kaplan-Meier estimator. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slides 4, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides5-2015.pdf|Slides 5]]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| **22.01** ​ | 11.3.6 ​                 | Kaplan-Meier estimator (cont.). Nelson-Aalen estimator. ​                                                                                                                              ​| Slides 5, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides6-2015.pdf|Slides 6]]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| **22.01** ​    ​| 11.3.6 ​                            ​| Kaplan-Meier estimator (cont.). Nelson-Aalen estimator. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​| Slides 5, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides6-2015.pdf|Slides 6]]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 24.01      | 11.3.7 ​                 | Properties of the exponential distribution. Derivation of the Nelson-Aalen estimator, TTT-plot ​                                                                                       | Slides 6                                                                                                                                                                                                                                           | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2005v/​Exponential.pdf|About the Exponential Distribution,​ Poisson Process, Total Time on Test and Barlow-Proschan'​s Test.]] ​                                                                                        ​+| 24.01         ​| 11.3.7 ​                            ​| Properties of the exponential distribution. Derivation of the Nelson-Aalen estimator, TTT-plot ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slides 6                                                                                                                                                                                                                                           | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2005v/​Exponential.pdf|About the Exponential Distribution,​ Poisson Process, Total Time on Test and Barlow-Proschan'​s Test.]] ​                                                                                                                                                                                      |   
-| 29.01      | 11.3.7 ​                 | More on TTT-plot. Barlow-Proschans test. The logrank test.                                                                                                                            | Slides 6 (start p. 27)                                                                                                                                                                                                                             | [[https://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2009v/​Logrank-Note-2009.pdf|Note on the logrank test]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2016v/​TMA4275-TTT-BPart.pdf|Algorithm for TTT and BP]]                                                               ​+| 29.01         ​| 11.3.7 ​                            ​| More on TTT-plot. Barlow-Proschans test. The logrank test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Slides 6 (start p. 27)                                                                                                                                                                                                                             | [[https://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2009v/​Logrank-Note-2009.pdf|Note on the logrank test]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2016v/​TMA4275-TTT-BPart.pdf|Algorithm for TTT and BP]]                                                                                                                                                             |   
-| 31.01      | 11.4.3, 11.4.4 ​         | Introduction to parametric methods. Parametric inference for the exponential model. ​                                                                                                  ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides7-2015-neww.pdf|Slides 7]] (replaced 31.01), [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides8-2015.pdf|Slides 8]]                                                             | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2009v/​StandardConfidenceInterval-Note-2009.pdf|The standard confidence interval for positive parameters.]] ​ [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2013v/​TMA4275-likelihood-note-2013.pdf|Some likelihood theory.]] ​ +| 31.01         ​| 11.4.3, 11.4.4 ​                    ​| Introduction to parametric methods. Parametric inference for the exponential model. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides7-2015-neww.pdf|Slides 7]] (replaced 31.01), [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides8-2015.pdf|Slides 8]]                                                             | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2009v/​StandardConfidenceInterval-Note-2009.pdf|The standard confidence interval for positive parameters.]] ​ [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2013v/​TMA4275-likelihood-note-2013.pdf|Some likelihood theory.]] ​                                                                                               ​| ​  
-| 05.02      | 11.4.5 ​                 | //Lecture from 15:15-16 only//. Extra: In Exam 2007, Problem 4 (b), do the logrank test. Do (a) if you have time. In lecture: Confidence intervals for the exponential distribution. ​ | Slides 8                                                                                                                                                                                                                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                          ​+| 05.02         ​| 11.4.5 ​                            ​| //Lecture from 15:15-16 only//. Extra: In Exam 2007, Problem 4 (b), do the logrank test. Do (a) if you have time. In lecture: Confidence intervals for the exponential distribution. ​                                                                                                                                                                                                                                                       | Slides 8                                                                                                                                                                                                                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   
-| 07.02      | 11.4.5 ​                 | Parametric inference for the Weibull model. ​                                                                                                                                          ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides9-2015.pdf|Slides 9]]                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 07.02         ​| 11.4.5 ​                            ​| Parametric inference for the Weibull model. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides9-2015.pdf|Slides 9]]                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 12.02                              ​| //NO LECTURE (work on project)//                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 12.02         ​                                   | //NO LECTURE (work on Obligatory I)//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ​|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 14.02                              ​| Inference in log-location-scale models. Threshold models (3-parameter Weibull). ​                                                                                                      ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides10-2015.pdf|Slides 10]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 14.02         ​                                   | Inference in log-location-scale models. Threshold models (3-parameter Weibull). ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides10-2015.pdf|Slides 10]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   
-| 19.02                              ​| Parametric survival regression. ​                                                                                                                                                      ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides11-2015.pdf|Slides 11]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​+| 19.02         ​                                   | Parametric survival regression. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides11-2015.pdf|Slides 11]]                                                                                                                                                                  | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​SIF5075/​2003v/​Notat.Regresjon.pdf|Book chapter on survival regression]], ​                                                                                                                                                                                                                                                 |   
-| 21.02                              ​| Parametric survival regression (cont.), Proportional hazards and Cox-regression ​                                                                                                      ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides12-2015.pdf|Slides 12]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           ​|+| 21.02         ​                                   | Parametric survival regression (cont.), Proportional hazards and Cox-regression ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​| [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides12-2015.pdf|Slides 12]], p. 1-31                                                                                                                                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​Download/​Collett-modelling-regression.pdf| Modelling of covariates and factors]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2005v/​PBC.pdf| Case study in Cox regression: Medical data]] ​                                                                                                                              ​| ​  | 
 +| 26.02         | 12                                 | Model checking in Cox-regression. Case studies of Cox-regression. Accelerated life testing. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Slides 12, p. 32-48, [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides13-2015.pdf|Slides 13]].                                                                                                                                            | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2009v/​CoxReliabilityExample.pdf| Case study in Cox regression: Reliability - paper]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2019v/​Tire-paper-Krivtsov-slides.pdf| Case study in Cox regression: Reliability - slides]], [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​Data/​TMA4275Insulate.MTW| Download INSULATE.MTW]]. ​ |   | 
 +| 28.02         | 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3         | Recurrent events and repairable systems. The nonhomogeneous Poisson process (NHPP) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides14-2015.pdf|Slides 14]], p. 1-23                                                                                                                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​  | 
 +| 05.03         | 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3         | Recurrent events and repairable systems. Nonparametric estimation of cumulative ROCOF. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Slides 14, p. 24-41                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  | 
 +| 07.03         | 7.4.4                              | Parametric estimation in NHPPs. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides15-2015.pdf|Slides 15]]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 
 +| 12.03         | 7.4.5                              | Trend testing in NHPPs. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2015v/​TMA4275-Slides16-2015.pdf|Slides 16]], p. 1-22                                                                                                                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​  | 
 +| 14.03         | 7.4.4, 7.4.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3  | Trend testing in NHPPs (cont.). TTT-plots for repairable systems. Renewal processes. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slides 16, p. 23-31                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  | 
 +| 19.03         ​| ​                                   | //NO LECTURE (Obligatory II)//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  | 
 +| 21.03         ​| ​                                   | //NO LECTURE (Obligatory II)//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  | 
 +| 26.03         ​| ​                                   | Unobserved heterogeneity in NHPPs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2019v/​TMA4275-Slides17-2019.pdf|Slides 17]],                                                                                                                                                                 | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2019v/​Unobserved-heterogeneity-NHPP.pdf|Article on unobserved heterogeneity]]. ​                                                                                                                                                                                                                                   |   | 
 +| 28.03         ​| ​                                   | Case study and exercise on unobserved heterogeneity in NHPPs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2019v/​BoLindqvistESRA-UiO.pdf|Seminar slides on wind turbine reliability]],​ [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​TMA4275/​2019v/​ExerciseFrailty.pdf|Exercise on heterogeneity in HPP]], ​                                                                                                                                  ​| ​  | 
 +| 02.04, 04.04  |                                    | Go through and discuss topics from exam exercises (in this order, as far as we get): \\ \\ 2016, 1: Kaplan-Meier + cure model (02.04)\\ 2016, 3: log-logistic distribution (02.04)\\ 2009, 2: Nelson-Aalen for repairable system ​ (02.04)\\ 2009, 3: Parametric estimation in NHPP  (04.04)\\ 2010, 2: A new cdf F(t)  (04.04)\\ 2012, 1: Parametric estimation with censored data  (04.04)\\ 2012, 2: Kaplan-Meier,​ logrank, Cox  (04.04) ​ |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  | 
 +| 09.04, 11.04  |                                    | 2014, 1: Weibull regression\\ 2008, 2: Hazard rate, renewal process, NHPP\\ 2015, 1: Nelson-Aalen,​ Total Time on Test\\ 2005, 1: Cox-regression\\ 2014, 3: Construction of an F(t)\\ 2013, 1: Weibull-regression ​                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​| ​  |
  
  
2019-02-14, Bo Henry Lindqvist