TMA4267 Lineære statistiske modeller (våren 2018)

Emnet går i Blackboard.

For å få full tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Direkte lenke til emnet i Blackboard

Kontakt faglærer Øyvind Bakke hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2018-01-10, Øyvind Bakke