TMA4265 Stokastisk modellering (høsten 2017)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2017
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Jo Eidsvik hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2017-09-14, Hallvard Norheim Bø