Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4260 [2017-03-22]
hallvabo
tma4260 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 7: Linje 7:
   * Høstsemesteret 2006 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]   * Høstsemesteret 2006 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
   * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]   * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
-  * [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​TMA4260/​2004h/​|Høstsemesteret 2004]] [[https://folk.ntnu.no/bo/|Bo Lindqvist]]+  * [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​TMA4260/​2004h/​|Høstsemesteret 2004]] [[https://www.ntnu.edu/employees/bo|Bo Lindqvist]]
   * Høstsemesteret 2003 Oddgeir Samset   * Høstsemesteret 2003 Oddgeir Samset
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø