Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4255 [2018-12-19]
hallvabo Våren 2019
tma4255 [2020-01-15] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 6: Linje 6:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4255/​2019v/​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]+  * [[tma4255:​2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​benjadu|Benjamin Dunn]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4255/​2019v/​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]
   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4255/​2018v/​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4255/​2018v/​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]
   * [[https://​folk.ntnu.no/​ushakov/​emner/​tma4255/​v17/​index.imf|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]   * [[https://​folk.ntnu.no/​ushakov/​emner/​tma4255/​v17/​index.imf|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ushakov|Nikolai Ushakov]]
2018-12-19, Hallvard Norheim Bø