Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4250 [2019-12-11]
hallvabo -lenke
tma4250 [2019-12-17] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v link
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * Vårsemesteret 2020 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​omre|Henning Omre]]+  * [[tma4250:​2020v:​|Vårsemesteret 2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​omre|Henning Omre]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2019-12-17, Hallvard Norheim Bø