Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4250 [2018-01-02]
hallvabo Våren 2018
tma4250 [2018-12-11]
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4250:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]+  * [[tma4250:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4250:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
   * [[tma4250:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ingelins|Ingelin Steinsland]]   * [[tma4250:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ingelins|Ingelin Steinsland]]
   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4250/​2016v/​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4250/​2016v/​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
2018-12-11, Hallvard Norheim Bø