Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245 [2018-12-31]
hallvabo Våren 2019
tma4245 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo +MTIØT
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4245:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] +  * [[tma4245:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] 
-    * For BFYMLREALMTELSYSMTFYMA, MTTK: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]] +    * For MTPRODMTMARTMTKOMMTDESIG: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​theabj|Thea Bjørnland]] 
-    * For MTDESIGMTIØTMTKOMMTMARTMTPROD: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]+    * For BFYMLREALMTELSYSMTFYMAMTIØT, MTTK: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​fuglstad|Geir-Arne Fuglstad]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4245:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]]
 +    * For BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]
 +    * For MTDESIG, MTIØT, MTKOM, MTMART, MTPROD: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
   * [[tma4245:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]]   * [[tma4245:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]]
     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]
2018-12-31, Hallvard Norheim Bø