Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245 [2018-05-23]
hallvabo Fjernet døde lenker til Diseruds NTNU-ansattprofil.
tma4245 [2018-12-31] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
 +  * [[tma4245:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]]
 +    * For BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]
 +    * For MTDESIG, MTIØT, MTKOM, MTMART, MTPROD: [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
 +</​infoboks>​
 +
 +<​infoboks border>
   * [[tma4245:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]]   * [[tma4245:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]]
     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torstfje|Torstein Mæland Fjeldstad]]
     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gunnar|Gunnar Taraldsen]]     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gunnar|Gunnar Taraldsen]]
     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]] (koordinator)     * [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]] (koordinator)
-</​infoboks>​ 
- 
-<​infoboks border> 
   * [[tma4245:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]]   * [[tma4245:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]]
     * For MTIØT, MTKOM, MTPROD: [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]     * For MTIØT, MTKOM, MTPROD: [[https://​folk.ntnu.no/​omre/​|Henning Omre]]
2018-12-31, Hallvard Norheim Bø