TMA4245 Statistikk våren 2023

Beskjeder

29/8-23: Eksamen med LF og sensurguide.

27. juni: Vi har sendt fra oss sensuren så resultatene vil dukke opp på studweb i løpet av en dag eller to. Før du vurderer å eventuelt be om begrunnelse eller sende inn klage karakteren, vennligst studer løsningsforslaget m/sensurveiledning sammenholdt med din egen besvarelse (tilgjengelig i Inspera). Du vil da med stor grad av sikkerhet kunne vurdere om du har fått riktig karakter. Merk at vi ikke oppgir eksakt poengsum i begrunnelsessaker.

8. juni: Oppgavene og foreløpig løsningsforslag med sensorveiledning for dagens eksamen postet under gamle eksamenssett.

7. juni: På de automatisk rettede oppgavene tolker Inspera både punktum og komma som desimalskilletegn. Videre, hvis vi ber om 3 desimaler etter komma og svaret er f.eks. 2.1 vil både "2.1", "2,100" gi rett svar. I oppgaveteksten er punktum konsekvent brukt som desimalskilletegn.

5. juni: Her er forsiden på den kommende eksamen. Oppgave 1-3 vil telle tilsammen 30% og oppgave 4 og 5 tilsammen 70%.

25. april: Det blir spørretime før eksamen, på mandag 5. juni fra 9-12 og tirsdag 6. juni fra 9-12, begge dager i auditorium F1. Vi faglærere og stipendiatene vil være tilgjenglige for å svare på spørsmål.

24. april: I tillegg til evalueringskjema vi sendte ut 9. mars, ønsker IE-fakukultet at dere også fyller ut deres spørreskjema (skjemaet er åpent til 5. mai).

30. mars: Forelesningen for parallell 2 i morgen kl 12:15-14:00 utgår siden vi ligger noe foran forelesningsplanen. Vi fortsetter med regresjon etter påske.

9. mars: Vi ønsker en evaluering av emnet fra dere studenter. Vennligst legg inn svar i dette spørreskjemaet (krever innlogging via Feide med ntnu bruker og passord). Svarene blir anonymisert.

12. januar: Videoopptak av forelesninger parallell 2 blir fortløpende tilgjengelige i blackboard under menyen "panopto" (lenken ble "skrudd på" 12:58).

4. januar: Vi ønsker velkommen til første forelesning mandag 8-10 i EL5 for parallell 1 og torsdag 8-10 i R1 for parallell 2.

4. januar: Det ser ut til at MTKJ ikke er tilordnet en parallell i den offisielle timeplanen til tross for at emnet inngår som obligatorisk i studieplanen. Vi kommer tilbake til saken når vi har fått undersøkt hva som har skjedd og hva vi kan gjøre med eventuelle kollisjoner p.g.a. dette. Oppdatering 9. januar: Dette ser ut til å skyldes at SPL for MTKJ meldte inn høstemnet TMA4240 og ikke våremmnet TMA4245 da timeplanen ble lagt i fjor høst. Vi vil tilby videoopptak av parallell 2 for studenter fra MTKJ. Oppdatering 11. januar: Eksamensdatoer vil bli publisert ca. 20. januar (jeg har meldt inn videre opp i systemet at disse ikke må kollidere).

Pensum og lærebok

Pensum defineres ut fra læreboka i emnet, et notat og samtlige øvinger.

Læreboka heter: Walpole, Myers, Myers and Ye (2012): Probability and Statistics for engineers (9. utgave), Pearson / Prentice Hall. Global edition av 9. utgave (ISBN 9781292161365) selges av Akademika (lenke til Akademia).

Det finnes en egen utgave for NTNU (ISBN 978-1-78726-081-8) men denne selges ikke lenger ny. Det finnes også en NTNU-versjon av 9. utgave med ISBN 978-1-78448-014-1 som også kan brukes. NB: Det finnes en utgave med blå skrift (ISBN 10:1-292-02392-9. ISBN 13: 978-1-292-02392-2), som vi fraråder da flere har gitt tilbakemelding om at den er vanskelig å lese og å finne frem i.

Undervisningen forholder seg kun til den niende utgaven av læreboka. Vi anbefaler derfor ikke å benytte tidligere utgaver av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Pensum er følgende kapitler i læreboka (samt spesifisert notat) og alle øvingene (elektroniske øvinger, anbefalte oppgaver og skriftlige innleveringer).

 • Kap 1. Hele.
 • Kap 2: Hele.
 • Kap 3: Hele.
 • Kap 4: 4.1 - 4.3 (til What if the function is nonlinear?)
 • Kap 5: Hele.
 • Kap 6: 6.1 - 6.7.
 • Kap 7: 7.1, 7.2: Teorem 1 og Teorem 3, 7.3.
 • Kap 8: 8.1-8.6, 8.8.
 • Kap 9: 9.1 - 9.6, 9.8 (unntatt avsnittet Variances Unknown But Equal), 9.9-9.12, 9.14.
 • Kap 10: 10.1- 10.4, 10.5 (unntatt avsnittet Unknown But Equal Variances), 10.6-10.9, 10.10 (til og med eksempel 10.12)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.10 (om residualplott).

Tabell og formelsamlingen "Tabeller og formler i statistikk" benyttes også i undervisningen. Denne er også et lovlig hjelpemiddel på eksamen så det anbefales at dere tidlig starter med å bruke denne under arbeidet med øvingene. Både utgaven fra Akademika og Fagbokforlaget kan brukes.

Det finnes en norsk-engelsk ordliste over sentrale begreper i emnet. Språkrådet har også en ordliste utviklet i et samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA.

2023-08-29, Gunnar Taraldsen