TMA4245 Statistikk våren 2022

1. sept 2022: Her er rettemal for konten. Vennligst studer denne, samt løsningsskissen sammenholdt med din egen besvarelse (tilgjengelig i Inspera) før du vurderer å be om begrunnelse eller vurderer å klage på karakteren. Merk også at ingen av sensorene vil oppgi nøyaktig poengsum.

11. august 2022: Løsningsskisse for kontinuasjonseksamen 11. august er tilgjengelig fra https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2022v/eksamenssett fra cirka kl 14.00 på eksamensdagen.

26. juli 2022: Feilen med videoer som ikke lar seg avspille (se meldinger under) ser nå ut til å være rettet.

24. juli 2022: Videoer i temasidene

Vi faglærere har fått beskjed om at diverse videoer assosiert til TMA4240 har sluttet å fungere. Det er Seksjon for næringsstøtte ved NTNU ( https://www.ntnu.no/adm/sls) som er ansvarlig for å vedlikeholde tilgang til disse videoene, så eventuelle spørsmål angående tilgang til disse videoene må rettes til denne seksjonen. Vi faglærere har gitt beskjed til Seksjon for næringsstøtte om situasjonen, men kan dessverre ikke gjøre noe mer med situasjonen.

22. juli. For de som forbereder seg til konten er det for tiden tekniske problemer med videoene fra 2017/19. Vi har meldt inn problemet til rett vedkommende ved NTNU som sier at dette er en utfordring som ligger hos en leverandør, og at feilen er meldt feilen med høy prioritet. Så forhåpentligvis løses problemet ganske snart.

20. juni. Rettemalen vi har brukt ved sensurering er tilgjengelig her. Vennligst studer denne, samt løsningsskissen sammenholdt med din egen besvarelse (tilgjengelig i Inspera) før du vurderer å be om begrunnelse eller vurderer å klage på karakteren. Merk også at ingen av sensorene vil oppgi nøyaktig poengsum.

21. juni. If you have some spare time and want to contribute with to a small project carried out as part of a pedagocical course taken by Benjammin Dunn and Sara Martino, then please feel free to answer this questionary.

27. mai: Oppgavene på dagens eksamen og et foreløpig løsningsforslag er lagt ut under gamle eksamenssett. God sommer til alle!

25. mai. For eventuelle etternølere som ikke har skaffet seg gult stemplet a5-ark har jeg lagt dette oppå vifta til venstre for inngangen til stripa ved siden av kiosken siden 7.etg. i SII er stengt i dag p.g.a. himmelfarten.

24. mai. Svar på alle spørsmål rundt det tekniske knyttet til digital skoleeksamen i Inspera, skanning av håndtegninger etc.. skal finnes på denne websiden og websider lenket til fra denne siden. Merk at man må ha med egen PC med safe exambrowser installert dersom det ikke opplyses om noe annet på studweb.

24. mai. Forside på eksamen. Kanskje lurt å sette seg inn i denne før eksamen. Oppgave 5 og 6 vil telle tilsammen 55%.

5. mai. Det blir spørredag før eksamen tirsdag 24. mai i F1 fra 9-16.

21. Februar. Fysiske eksemplarer av læreboka er fortsatt forsinket fra forlaget. Det er nå likevel mulig å forhåndskjøpe læreboka på Akademia Gløshaugen. Man vil da få en kode (fra Akademia Gløshaugen) som gi adgang til en digital versjon av lærebok i 30 dager.

2. februar: Adgangsbegrensing og 1-meters regel er opphevet vil trolig bli opphevet av rektor ganske snart så påmelding til de fysiske forelesningene ervil sannsynligvis ikke lenger være nødvendig. Oppdatering 3. februar. Adgangsbegrensning og 1-meters regel er nå opphevet av rektor.

22. januar: Vi søker om å få holde vanlig skoleeksamen men det gjenstår å se om dette blir innvilget av eksamensadministrasjonen. Oppdatering 27. januar: Prorektor for utdanning har innvilget søknaden og dermed blir det etter planen per nå skoleeksamen.

18. januar: Forelesningene for begge paralleller blir fysiske f.o.m. neste uke, d.v.s. første gang onsdag 26. januar. P.g.a. gjeldende regler er antall plasser i F1 og R1 begrenset til 200 så oppmøte på forelesningen vil kreve påmelding. Oppdatering 20. januar: Har lagt ut lenker for påmelding i tabellen under forelesninger. Oppdatering 21. januar: Det blir også fysisk statistikklab f.o.m. neste uke.

20. januar: Vi trenger representanter fra de ulike studieprogrammene, både de som følger parallell 1 og 2 i refereransegruppa. Send e-post til Jarle Tufto om du ønsker å stille for ditt studieprogram.

11. januar: Akademia på Gløshaugen har litt få kopier av læreboka (flere eksemplar ventes første uke i februar). Men lærebok er erfaringsmessig enkel å få tak i f.eks. brukt eller på annen måte.

3. januar: Vi starter opp med digitale forelesninger i uke 2 og 3 (første forelesning onsdag 8:15-10:00 for parallell 2 og 12:15-14:00 for parallell 1). Deretter håper vi å kunne fortsette med fysiske forelesninger f.o.m. uke 4.

2022-09-01, Jarle Tufto