TMA4245 Statistikk våren 2020

TMA4245 Statistikk våren 2020

Eksamen

Årets eksamen med løsningsforslag.

Hva synes du om forelesninger, øvinger og andre ressurser i TMA4245? Vi setter stor pris på om du vil svare på vår årlige spørreundersøkelse slik at vi kan forbedre oss.

E-post

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER dere har lest informasjonen her.

Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte, og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil? Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.

Lenke til undersøkelsen: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738

Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Mette Langaas.

2020-05-15, Thea Bjørnland