Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-03-15]
bakke [TMA4245 Statistikk våren 2019]
tma4245:2019v:start [2019-03-18] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 3: Linje 3:
 ~~NOTOC~~ ​ ~~NOTOC~~ ​
  
-<WRAP center round tip 100%> +
-**Plan for veka (11.03 - 15.03)** +
-  * Me vil fortsetje med kapittel 9 om estimatorar og konfidensintervall. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​56bcb8e8bea74c0aa9ff7eff5287b1331d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Konfidensintervall]] +
-  * Elektronisk øving (Maple TA) 8 har frist fredag 15.03. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​  +
-  * Skriftleg innlevering 4 har innleveringsfrist fredag 15.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] +
-  * Statistikklab er open denne veka. +
-</​WRAP>​+
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
2019-03-15, Øyvind Bakke