Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-03-15]
bakke [TMA4245 Statistikk våren 2019]
tma4245:2019v:start [2019-04-25] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 4: Linje 4:
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-**Plan for veka (11.03 - 15.03)** +Det blir arrangert ​**spørretimer/​statistikklab** før eksamen: 
-  * Me vil fortsetje med kapittel 9 om estimatorar og konfidensintervallSjå gjerne aktuell temavideo[[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​56bcb8e8bea74c0aa9ff7eff5287b1331d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Konfidensintervall]] +  * Onsdag 29.05 kl. 12:30 - 15:30 i S8 
-  * Elektronisk øving (Maple TA) 8 har frist fredag 15.03. klokka 17:00https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​ +  * Måndag ​03.06 kl. 12:30 - 15:30 i S8 
-  * Skriftleg innlevering 4 har innleveringsfrist fredag 15.03klokka 17:00. Innlevering ​[[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] +  * Onsdag 05.06 kl12:30 - 15:30 S8 
-  * Statistikklab er open denne veka.+  * Torsdag 06.06 kl 12:30 - 15:30 i S8 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<​WRAP ​center round tip 100%+<​WRAP ​info
-**Plan for veka (18.03 - 22.03)** +Vær så snill å svare på [[https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221843|ACT! spørreundersøkelse om TMA4245]]!
-  * Me vil undervise kapittel 10 om hypotesetesting. Sjå gjerne aktuell temavideo: ​[[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​cfdff7758b644d15b317027da29424901d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Hypotesetesting]] +
-  * Elektronisk øving (Maple TA) 9 har frist fredag 22.03. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​  +
-  * Skriftleg innlevering 5 har innleveringsfrist fredag 29.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] +
-  * Statistikklab er open denne veka.+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +
 +
 +<WRAP info>
 +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.
 +
 +Lenke til undersøkelsen:​ [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221738]]
 +
 +Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]].
 +</​WRAP>​
2019-03-15, Øyvind Bakke