Dette er en gammel utgave av dokumentet!


TMA4245 Statistikk våren 2019

TMA4245 Statistikk våren 2019

Plan for veka (11.03 - 15.03)

  • Me vil fortsetje med kapittel 9 om estimatorar og konfidensintervall. Sjå gjerne aktuell temavideo: Konfidensintervall
  • Elektronisk øving (Maple TA) 8 har frist fredag 15.03. klokka 17:00: https://ntnu.mapleta.com/ntnu/
  • Skriftleg innlevering 4 har innleveringsfrist fredag 15.03. klokka 17:00. Innlevering i Blackboard
  • Statistikklab er open denne veka.

Plan for veka (18.03 - 22.03)

  • Me vil undervise kapittel 10 om hypotesetesting. Sjå gjerne aktuell temavideo: Hypotesetesting
  • Elektronisk øving (Maple TA) 9 har frist fredag 22.03. klokka 17:00: https://ntnu.mapleta.com/ntnu/
  • Skriftleg innlevering 5 har innleveringsfrist fredag 29.03. klokka 17:00. Innlevering i Blackboard
  • Statistikklab er open denne veka.
2019-03-15, Øyvind Bakke