Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-02-14]
torstfje
tma4245:2019v:start [2019-02-21] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 7: Linje 7:
  
  
-<WRAP center round tip 100%> 
-**Plan for veka (11.02 - 15.02)** 
-  * Me vil undervise kapittel 6 om kontinuerlege fordelingar. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​fc44ab88628142d893e9687ef3956bac1d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Diskrete fordelingar]] 
-  * Elektroniske øving 5 (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag 15.02. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​ 
-  * Skriftleg innlevering 2 har innleveringsfrist fredag 15.02. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] 
-  * Statistikklab er open denne veka. 
-</​WRAP>​ 
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
Linje 19: Linje 12:
   * Me vil undervise kapittel 7 om transformasjonsformelen. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​547d52cbfe674cd8b489294466e52db81d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Funksjonar av stokastiske variable]]   * Me vil undervise kapittel 7 om transformasjonsformelen. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​547d52cbfe674cd8b489294466e52db81d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Funksjonar av stokastiske variable]]
   * Elektroniske øving 6 (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag 22.02. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​   * Elektroniske øving 6 (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag 22.02. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​
 +  * Skriftleg innlevering 3 har innleveringsfrist fredag 01.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]]
 +  * Statistikklab er open denne veka.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +**Plan for veka (25.02 - 01.03)**
 +  * Me vil undervise kapittel 8 om utvalsfordelingar og estimatorar. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c068ccc31d5442a08b451fb372c620851d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Estimatorar]]
 +  * Elektroniske øving 7 (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag 01.03. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​
   * Skriftleg innlevering 3 har innleveringsfrist fredag 01.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]]   * Skriftleg innlevering 3 har innleveringsfrist fredag 01.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]]
   * Statistikklab er open denne veka.   * Statistikklab er open denne veka.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
2019-02-14, Torstein Mæland Fjeldstad