Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-02-14]
torstfje
tma4245:2019v:start [2019-04-25] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 3: Linje 3:
 ~~NOTOC~~ ​ ~~NOTOC~~ ​
  
 +<WRAP center round tip 100%>
 +Det blir arrangert **spørretimer/​statistikklab** før eksamen:
 +  * Onsdag 29.05 kl. 12:30 - 15:30 i S8
 +  * Måndag 03.06 kl. 12:30 - 15:30 i S8
 +  * Onsdag 05.06 kl. 12:30 - 15:30 i S8
 +  * Torsdag 06.06 kl 12:30 - 15:30 i S8
  
 +</​WRAP>​
  
 +<WRAP info>
 +Vær så snill å svare på [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221843|ACT! spørreundersøkelse om TMA4245]]!
 +</​WRAP>​
  
  
-<WRAP center round tip 100%> 
-**Plan for veka (11.02 - 15.02)** 
-  * Me vil undervise kapittel 6 om kontinuerlege fordelingar. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​fc44ab88628142d893e9687ef3956bac1d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Diskrete fordelingar]] 
-  * Elektroniske øving 5 (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag 15.02. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​ 
-  * Skriftleg innlevering 2 har innleveringsfrist fredag 15.02. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] 
-  * Statistikklab er open denne veka. 
-</​WRAP>​ 
  
-<​WRAP ​center round tip 100%+<​WRAP ​info
-**Plan ​for veka (18.02 - 22.02)** +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics ​for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniørerVil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din
-  * Me vil undervise kapittel 7 om transformasjonsformelen. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​547d52cbfe674cd8b489294466e52db81d?catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Funksjonar av stokastiske variable]] + 
-  * Elektroniske øving 6 (Maple TA) er no tilgjengeleg ​med frist fredag 22.02. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​  +Lenke til undersøkelsen: [[https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738]] 
-  * Skriftleg innlevering 3 har innleveringsfrist fredag 01.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] + 
-  * Statistikklab er open denne veka.+Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt ​med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
2019-02-14, Torstein Mæland Fjeldstad