Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-01-14]
torstfje
tma4245:2019v:start [2019-01-20] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 15: Linje 15:
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-**Plan for veka (14.01 - 18.01)** +**Plan for veka (21.01 - 25)** 
-  * Me vil fullføre ​kapittel ​om sannsyn. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d6ea1e29ed434361a8634adce46478ca1d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|hendingar ​og sannsyn]] +  * Me vil undervise ​kapittel ​om stokastiske variabler. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​96517566bd5f4e989c628563e16959121d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Stokastiske variabler ​og sannsynlighetsfordelinger]] 
-  * Første elektroniske ​øving (Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag ​18.01. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​ Du logger inn med NTNU brukarkontoen din. For å få tilgang til øvingene må du gå til "Class Manager"​ -> "​Enroll in a Class" der du vel "​TMA4245 Statistikk 2019V"​ +  * Elektroniske ​øving ​(Maple TA) er no tilgjengeleg med frist fredag ​25.01. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​ Du logger inn med NTNU brukarkontoen din. For å få tilgang til øvingene må du gå til "Class Manager"​ -> "​Enroll in a Class" der du vel "​TMA4245 Statistikk 2019V"​ 
-  * Statistikklab ​opnar denne veka.+  * Statistikklab ​er open denne veka.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
2019-01-14, Torstein Mæland Fjeldstad