Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-01-14]
torstfje
tma4245:2019v:start [2019-03-23] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 2: Linje 2:
 ====== TMA4245 Statistikk våren 2019 ====== ====== TMA4245 Statistikk våren 2019 ======
 ~~NOTOC~~ ​ ~~NOTOC~~ ​
 +
  
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-Velkomen til heimesida i TMA4245 Statistikk ​for våren 2019.+**Plan ​for veka (25.03 - 29.03)** 
 +  * Me vil fullføre kapittel 10 om hypotesetesting og starte på kapittel 11 om lineær regresjon. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​773592a7c3a04a5295abdf01fa759b151d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Lineær regresjon]] 
 +  * Elektronisk øving (Maple TA) 10 har frist fredag 29.03. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​  
 +  * Skriftleg innlevering 5 har innleveringsfrist fredag 29.03. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]] 
 +  * Statistikklab er open denne veka. 
 +</​WRAP>​
  
-Me vil byrje undervisninga i veke 2: 
-  * Parallell 1: måndag 07.01 klokka 08:15 - 10:10 i R1 
-  * Parallell 2: tysdag 08.01 klokka 14:15 - 16:00 i R1 
  
-Sjå undersidene for parallellane for nærare informasjon. 
-</​WRAP>​ 
  
-<​WRAP ​center round tip 100%+<​WRAP ​info
-**Plan for veka (14.01 ​18.01)** +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikkog statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering educationønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon ​om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din. 
-  * Me vil fullføre kapittel 2 om sannsynSjå gjerne aktuell temavideo: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​d6ea1e29ed434361a8634adce46478ca1d?catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|hendingar og sannsyn]] + 
-  * Første elektroniske øving (Maple TA) er no tilgjengeleg ​med frist fredag 18.01. klokka 17:00: https://ntnu.mapleta.com/​ntnu/​ Du logger inn med NTNU brukarkontoen din. For å få tilgang til øvingene må du gå til "Class Manager"​ -> "​Enroll in a Class" der du vel "​TMA4245 Statistikk 2019V"​ +Lenke til undersøkelsen: [[https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738]] 
-  * Statistikklab opnar denne veka.+ 
 +Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt ​med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
2019-01-14, Torstein Mæland Fjeldstad