Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245:2019v:start [2019-04-09]
bakke [TMA4245 Statistikk våren 2019]
tma4245:2019v:start [2019-04-10] (nåværende versjon)
torstfje [TMA4245 Statistikk våren 2019]
Linje 10: Linje 10:
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-**Plan for veka (01.04 - 05.04)** +**Plan for veka (08.04 - 12.04)** 
-  * Me vil fullføre kapittel 11 om lineær regresjon. Sjå gjerne aktuell temavideo: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​773592a7c3a04a5295abdf01fa759b151d?​catalog=8692a7e0-d315-45c7-84cb-384abb7b3d36|Lineær regresjon]] +  * Me vil bruke denne veka til repetisjon 
-  * Elektronisk øving (Maple TA) 11 har frist fredag ​05.04. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​+  * Elektronisk øving (Maple TA) 12 har frist fredag ​12.04. klokka 17:00: https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/ ​
   * Skriftleg innlevering 6 har innleveringsfrist fredag 12.04. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]]   * Skriftleg innlevering 6 har innleveringsfrist fredag 12.04. klokka 17:00. Innlevering i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview|Blackboard]]
   * Statistikklab er open denne veka.   * Statistikklab er open denne veka.
2019-04-10, Torstein Mæland Fjeldstad